İndiki şəraitdə, keçmişlə müqayisədə daha çox rəqəmsal hala gələn və sürətlə artan potensial müştərilərin və bazar paylarının artması səbəbindən sədaqətlə nəticələnəcək münasibətlər qurmaq çox çətindir. Bununla birlikdə şirkətlər bu böyük və rəqabətli bazara çıxmaq üçün müştəri sədaqətini qazanmalıdırlar. Getdikcə qloballaşan dünyamızda fərqliləşən müştəri quruluşu, şirkətləri münasibətlər kontekstində ciddi şəkildə yenidən qurulmağa və ünsiyyət strategiyalarına yenidən […]

Continue Reading  

Bu günə qədər atalar haqqında bir çox bənzətmələr edilmişdir. Onları çinar ağacına məcazi mənada oxşadanlar oldu və ya super qəhrəmanlara bənzədənlər oldu. Atalar haqqında bir çox şeirlər yazıldı. Atalar və uşağları haqqında bir çox romanlar da yazıldı. Əlbəttə ki, bu və bütün bənzətmələr bütün xüsusiyyətlərini bənzədilən ünsürün gücündən və qüdrətindən əldə etdi. Bildiyiniz kimi, hər […]

Continue Reading  

1- CRM istifadə edən şirkətlər müştərilərini daha yaxşı tanıya bilərlər. Hətta o qədər yaxşı tanıyarlar ki; ən sevdikləri komandadan sevdikləri rəngə, bəyəndiyi (musiqi) növdən doğum günlərinə qədər, onlar haqqında hər şeyi bilə bilərlər. Onların, bütün sevincli və xüsusi anında yanlarında ola bilərlər. Təəssüf ki, CRM istifadə etməyən şirkətlər müştəriləri ilə müntəzəm əlaqələr qura bilmirlər. 2 […]

Continue Reading  

Kompüterin ixtirası, qloballaşma, datalar, şəbəkələr, birlər, sıfırlar dedikdə çox qısa müddətdə həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan virtual platformalar hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Məsələni bir az daha xüsusiləşdirsək, bir mövzula maraqlandığımızda mənim ağlıma saxlama (depolama) vahidləri gəlir. Mağara divarlarından başlayan macəranın son nöqtəsi bir nağıldan daha çox ofsunlayır insanı. Macəra başlasın! 1)Punch Card-Deşikli Kart – 1881 Herman […]

Continue Reading