Gelir Vergisi Nedir?

Devletin en önemli gelir kaynağı elbette vergiler. Gelir kaynağının en önemli payına ve en yüksek mükellef sayısına sahip dolaysız vergilerin başında ise şüphesiz Gelir Vergisi bulunuyor. Gelir vergisi kanununda detaylı olarak tanımı yapılan gelir kısaca; bir yıl süresince, gerçek kişinin elde ettiği kazançların net toplamı olarak açıklanabilir. Burada nakdi gelirler…

daha fazlasını oku

Borç Yapılandırma Başvuru Tarihi Güncellendi!

2020 yılı 31 Aralık tarihinde başvuru süresi dolacak olan borç yapılandırmasında süre 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Borç yapılandırma kapsamı ise oldukça geniş. Birçok vergi türü ve borcun kapsama alındığı yapılandırmanın şartları da oldukça basit. Genel af olarak değerlendirilemeyecek olsa da ödeme kolaylığı ve taksitlendirme fırsatı nedeniyle birçok kişi tarafından…

daha fazlasını oku

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR tarafından geliştirilen ve işverenlerin yaşadığı kalifiye eleman bulma sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen işbaşı eğitim programı, Çalışma ve İş Kurumu ve İl Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarla sürdürülmektedir. Şartları İŞKUR tarafından belirlenen program, işverenlerin kolayca faydalanabileceği basit bir başvuru ilkesine dayanır. İşbaşı Eğitim Programından Nasıl Yararlanabilirsiniz? En az iki sigortalı çalışanınızın…

daha fazlasını oku

Geriye Dönük E-Fatura Kesilir mi?

e-Fatura’nın iş hayatında kullanıma başlanması, birçok anlamda muhasebe işlemlerini kolaylaştırmıştır. Tarafınıza kesilen faturaların takibi ve kontrolü eski usüle nazaran çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Muhasebe çalışanlarının, şirket adına düzenlenen kağıt faturalar nedeniyle yaşadığı ek iş yükü azalmıştır. Faturanın geç teslim alınması nedeniyle oluşan hak kayıplarının önüne geçilmiştir….

daha fazlasını oku

İYS Vatandaş Giriş Ekranı Nasıl Kullanılır?

İleti Yönetim Sistemi vatandaş girişine açıldı. Vatandaşların ileti yönetim sistemini kullanabilmesi ve kendilerine gönderilebilecek ticari iletileri kontrol edebilmesi için öncelikle İYS resmi sayfası üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. İYS resmi sitesinde sağ üst köşede yer alan vatandaş girişi kısmını kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yapabilmek için e-Devlet şifrenizi kullanabilir ya…

daha fazlasını oku

Komandit Şirket Nedir?

Şahıs şirketi çeşitleri arasında belki de en çok merak edilen ancak bir o kadar da az karşılaştığımız şirket türüdür. Adi komandit şirketler, ortaklık yapıları ve sorumlulukları bakımından diğer şirketlerden oldukça farklı bir konumdadır. Bu şirket türünde ortaklar sorumluluğa katılması anlamında birbirinden farklılaşır. Komandit şirket tanım olarak; iki ya da daha…

daha fazlasını oku

Kooperatif Nedir?

Sermaye şirketi ya da şahıs şirketi çeşitleri arasında yer almasa da ticaret şirket olarak görülen kooperatif; en az yedi ortakla kurulabilen bir şirket türüdür. Tüm diğer şirket türlerinden oldukça farklı bir konumda ve amaçta kurulan şirket tipi olarak bilinir. Bir araya gelen ve ortaklık kuran gerçek ve tüzel kişiler, aynı…

daha fazlasını oku

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Kesinti anlamı taşıyan tevkifat kelimesini, özellikle şirket muhasebelerinde çok sık duyarız. Belirli bir tutarın içerisinden yapılacak kesintilere tevkifat adı verilir. Katma değer vergisinin birden fazla taraf arasında bölüşülmesi işlemine de tevkifat işlemi adı verilmektedir. Bu anlamda düzenlenen faturalarda, belirtilen katma değer vergisinin iki tarafa da bazı şartlarda paylaştırılması mümkündür. Bu…

daha fazlasını oku

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma değer vergisi, 1984 yılında oluşturulan ve 1 Ocak 1985 tarihi itibari ile yürürlüğe alınan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu uyarınca alınmaya başlanan, dolaylı bir vergidir. Toplu gider vergilerinden farklı olarak; üretim anından itibaren, malın nihai tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği her satış aşamasında, satış fiyatından hesaplanarak alınan yayılı bir…

daha fazlasını oku

Şirket Birleşmesi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu, iki veya daha fazla şirketin bir çatı altında bir araya gelip birlikte iş yapabilmelerini bazı kurallara bağlar. Halk arasında şirket evlilikleri olarak bilinen bu durumun bazı kurallara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Tamamı Türk Ticaret Kanunu uyarınca gerçekleşen şirket birleşmeleri, yeni şirket kurma ya da devralma yolu ile sağlanmaktadır….

daha fazlasını oku