Maddə 1. Tərəflər

İş Bu İstifadəçi Müqaviləsi ("Saziş"), Evosoft Proqram Təminatı İnformasiya Rabitə Məsləhətçiliyi Sən. Tic. Ltd. Şti. ("Şirkət") ilə və www.evobulut.com ünvanında yer alan sayta ("Sayt") istifadəçi ("İstifadəçi (lər)") olaraq qeydiyyatdan keçən şəxs arasında qeyd olunur. Saziş İstifadəçi tərəfindən elektron mühitdə qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minəcək; Tərəflər Sazişdə göstərilən prosedurlara əsasən xitam verilmədikdə, qüvvədə qalacaqdır.

Maddə 2. Müqavilənin mövzusu və əhatə dairəsi

İş Bu Saziş, İstifadəçi tərəfindən Sayt vasitəsilə əldə edilən bulud əsaslı müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi və biznesin idarə edilməsi tətbiqindən ("Tətbiq") faydalanmasına və İstifadəçi tərəfindən Sayta yüklənmiş məlumatlara ("Məzmun") uyğun tələb və şərtlərlə bağlı tərəflərin hüquq və öhdəliklərininin müəyyən edilməsi məqsədi ilə bağlanmışdır. Sayt daxilində Sayt və Tətbiqinin istifadəsinə uyğun olaraq Şirkət tərəfindən İstifadəçilərə təqdim olunan istifadə tələbləri, qaydaları və şərtləri də işbu əlavəsi və ayrılmaz bir hissəsi dəyərində olub,burada olan hüquq və vəzifələri ilə birlikdə tərəflərin bütün hüquq və vəzifələrini təşkil edir.

Maddə 3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

3.1 İstifadəçi Tətbiqdən yararlanmaq üçün şirkət tərəfindən tələb olunan məlumatları tam, düzgün və yenilənmiş şəkildə təqdim etməklə işbu Sazişi təsdiqləməli olduğunu bildiyini bildirir. İstifadəçi statusunun qurulması zamanı verilən məlumatlarda hər hansı bir dəyişiklik olarsa, bu cür məlumatlar dərhal yenilənəcəkdir. Bu məlumatların əsksik və ya qeyri-dəqiq olması və ya yenilənməmiş olması səbəbindən Sayt və ya Tətbiqə daxil olma və istifadə edilməməsinə görə Şirkət məsuliyyət daşımır.

3.2 İstifadəçi 18 yaşına çatdığını və işbu Sazişi imzalamaq hüququna sahib olduğunu bəyan edir. İstifadəçi Saytı bir iş adı ilə əldə edərsə, İstifadəçinin Sayta bir obyekt adına daxil ola bilməsi halında, İstifadəçi buna uyğun lazımi icazəyə sahib olduğu halda qəbul və bəyan edir. Bu vəziyyətdə istifadəçi statusu, hüquq və öhdəliklər sözügedən müəssisəyə aid olacaqdır.

3.3 İstifadəçi vahid İstifadəçi hesabı yaratmaq hüququna malikdir və İstifadəçi hesabının Şirkət tərəfindən dayandırılması və ya ləğv edilməsindən sonra İstifadəçi tərəfindən eyni və ya ikinci hesabın yaradılması qadağandır. Şirkət, öz iradəsinə uyğun olaraq heç bir əsas olmadan istifadəçi hesabı açmaqdan imtina etmək hüququnu özündə saxlayır.

3.4 İstifadəçi tərəfindən sayta giriş e-poçt ünvanı və şifrə istifadə edərək həyata keçiriləcəkdir. İstifadəçi bu parolun məxfiliyinin və təhlükəsizliyinin qorunmasına görə məsuliyyət daşıyacaq və Saytda belə məlumatların istifadəsi ilə həyata keçirilən hər hansı bir fəaliyyət İstifadəçi tərəfindən görüləcək hesab olunur və bu fəaliyyətlərdən irəli gələn hər hansı hüquqi və cinayət məsuliyyəti İstifadəçiyə aid olacaqdır. İstifadəçi şifrəsinin icazəsiz istifadəsi və ya hər hansı digər təhlükəsizlik pozuntusundan xəbərdar olduqda dərhal Şirkətə məlumat verəcəkdir.

3.5 İstifadəçi Tətbiqdən yalnız qanuna uyğun fəaliyyətləri üçün istifadə edəcəyini qəbul edir və bu Sazişə, əlavələrə, tətbiq olunan qanunvericiliyə və Tətbiqlə əlaqədar Saytda nəzərdə tutulmuş digər şərtlərə uyğun hərəkət edəcəyini qəbul edir. İstifadəçi üçüncü tərəflərə xidmət göstərmək səlahiyyətinə sahib olduqları müddətdə Tətbiq və Saytdan üçüncü tərəf adından istifadə edə biləcəkdir. Bu kontekstdə istifadəçi belə şəxslərin bu Sazişə və ona tətbiq olunan bütün digər müddəalara uyğun olmasını təmin etməlidir.

3.6 İstifadəçi Tətbiqdən müxtəlif vaxtlarda istifadə üçün üçüncü tərəfə ("Səlahiyyətli İstifadəçi") icazə verə bilər. Səlahiyyətli İstifadəçi kim olacaq və Tətbiq daxilindəki səlahiyyət səviyyəsi İstifadəçi tərəfindən müəyyən ediləcək. İstifadəçi Səlahiyyətli İstifadəçilərin Tətbiqdən istifadəsinə görə məsuliyyət daşıyır və Səlahiyyətli İstifadəçilərin Tətbiqə daxil olmasına nəzarət edir və Səlahiyyətli İstifadəçinin Tətbiqə daxil olmasını istənilən vaxt və hər hansı bir səbəbdən dəyişdirə və ya ləğv edə bilər. Tətbiqə daxil olma ilə əlaqədar İstifadəçi ilə Səlahiyyətli İstifadəçi arasında ixtilaf olduqda, İstifadəçi Səlahiyyətli İstifadəçinin Tətbiq və ya Məzmuna daxil olması və daxil olma səviyyəsi ilə bağlı qərar qəbul edir.

3.7 İstifadəçinin paylaşdığı məzmun istifadəçinin mülkiyyətidir və məzmun üçün bütün məsuliyyət istifadəçiyə məxsusdur. Şirkət Məzmundan istifadəçinin bu Müqaviləyə əsasən verdiyi lisenziyaya əsasən istifadə etmək hüququna malikdir. Şirkət Məzmunun və ya Məzmunun səbəb olduğu hər hansı bir itki və ya ziyana görə məsuliyyət daşımır, sadalananlardan əlavə olaraq qanun çərçivəsində, Məzmunun düzgünlüyünə, ödənişin edilməsinə və maliyyə əməliyyatlarına uyğun olaraq Şirkət heç bir məsuliyyət daşımır. İstifadəçi yalnız maliyyə əməliyyatları, vergilər və digər məsələlər üzrə müvafiq qanunvericiliyə uyğunluğunu təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi, Məzmunu Tətbiqdən və onun sistemlərindən tətbiq olunan qanunvericiliyin, xüsusilə maliyyə qaydalarının tələblərinə əsaslanaraq silə biləcəyini etiraf edir və Şirkət bu çərçivədə baş verə biləcək itkilər, o cümlədən itirilmiş məlumatlar üçün məsuliyyət daşımır.

3.8 İstifadəçi, Şirkətin və ya Tətbiqin üçüncü tərəf şəxslərə verilməsi halında, bu üçüncü tərəf şəxslərin kompüter və şəbəkə sistemlərinin təhlükəsizliyinə və bütövlüyünə təhlükə yaratmayacağı fəaliyyətlərdə olmayacğı, Tətbiqi ,Tətbiqin, Saytın və ya xidmətlərin təklif olunduğu digər sistemlərin işləməsinə, yaxud Tətbiq və Saytdan faydalanan digər istifadəçilərin bunlardan faydalanmasına maneə olacaq və ya bunlara ziyan verəcək şəkildə və ya yanlış istifadə etməməyi, Tətbiqin yerləşdiyi kompüter sistemlərinə və ya Tətbiqə, ona verilən icazə daxilində olmadan icazəsiz daxil olma səlahiyyətini vermeyəcəyini, Sayta Şirkətin və üçüncü şəxslərin kompüter sistemlərinə, cihazlarına və proqramlarına zərər verəcək sənədlər və ya qeyri-qanuni məzmunlar ( İstifadəçinin istifadə haqqı olmayan müəllif hüququyla qorunan və ya ticarət sirri dəyərində olan Məmunlar və digər məhsullar da daxil olmaqla) köçürməyəcəyini və yükləməyəcəyini, xidmətlərin göstərilməsində və ya saytın işləməsində istifadə olunan kompüter proqramlarını vacib istifadə üçün mütləq olaraq vacib olmadığı vaxtda dəyişdirməyəcəyini, kopyalamayacağını, uyğunlaşdırmayacağını, çap etdirməyəcəyini, mənbə kodu yaratmayacağını və ya əksinə mühəndislik prosesləri etməyəcəyini qəbul edir və öhdəsinə götürür.

3.9 İstifadəçi Tətbiqdən istifadəsinə aylıq proses və saxlanma həcmi də daxil olmaqla məhdudiyyətlərə məruz qala biləcəyini qəbul edir. Bu məhdudiyyətlər Tətbiq daxilində göstəriləcəkdir.

3.10 İstifadəçi Tətbiqə yüklənmiş Məzmunun nüsxələrini saxlayır. Şirkət məlumatların itirilməsinin qarşısını almaq üçün tələb olunan qanun və prosedurlara tabe olmaqla bərabər, Məzmunun itirilməsinin şübhə doğurmayacağına zəmanət vermir. Şirkət necə yaranmasından asılı olmayaraq Məzmunun itirilməsinə görə cavabdeh deyil.

3.11 Şirkət bu Müqaviləyə əlavə olaraq "Gizlilik Siyasəti" çərçivəsində istifadəçinin paylaşdığı məlumatları və dataları saxlayacaq və istifadə edəcəkdir. İstifadəçi, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli orqanların tələbi olduqda Şirkətin İstifadəçi içərisində olan məlumatları müvafiq orqanlarla paylaşmasına razıdır. Bundan əlavə, İstifadəçi və Saytdakı İstifadəçi ilə əlaqəli məlumatlar, İstifadəçinin təhlükəsizliyi, şirkətin öhdəliklərini və bəzi statistik qiymətləndirmələri yerinə yetirmək üçün istifadə edilə bilər. Şirkət həmçinin fakturaların göndərilməsi, ödəniş məlumatlarının paylanması kimi tələb olunan xidmətləri təmin etmək üçün Məzmunu digər istifadəçilərlə bölüşmək hüququna malikdir. İstifadəçi digər istifadəçilərin Məzmunundan istifadə etmək istəsə, müvafiq istifadəçilərin təsdiqini alacaq və digər istifadəçi tərəfindən verilən təsdiq daxilində Məzmundan istifadə edəcəkdir. Bu məlumat da təsnif edilə bilər və bir verilənlər bazasında saxlanıla bilər və Şirkət istifadəçinin istifadəsi və əməliyyat məlumatları, Şirkət və işgüzar tərəfdaşların marketinq kampaniyaları, illik hesabatlar və bənzər əməliyyatları qiymətləndirmə üçün tələb olunan dövr üçün bu məlumatları anonimləşdirir, düzəldildikdən sonra istifadə edə biləcəkdir. İstifadəçi, Məzmun və digər məlumatların Şirkət və ya üçüncü şəxslər tərəfindən Türkiyədə və ya xaricdə olan məlumat mərkəzləri saxlanılmasını qəbul edər.

3.12 Tətbiqlə əlaqəli texniki problemlər halında, İstifadəçi Şirkətlə əlaqə qurmadan əvvəl problemin müəyyənləşdirilməsi və diaqnoz qoyulması üçün ağlabatan səy göstərəcəkdir. İstifadəçinin texniki dəstəyi davam edərsə, lazımi dəstək Sayt, Tətbiq və ya digər uyğun kanallar vasitəsilə təmin ediləcəkdir.

3.13 İstifadəçi Saytda rabitə vasitələri (forum, söhbət vasitələri və ya mesaj mərkəzi) ilə təmin olunarsa, İstifadəçi bu rabitə vasitələrindən yalnız qanuni məqsədlər üçün istifadə edəcəyini bəyan edir və öhdəsinə götürür. Tətbiq olunmayan materiallar, o cümlədən istifadəçi, bu cür rabitə vasitələrinin, məhsulların və xidmətlərin, digər tərəfin razılığı olmadan göndərilən elektron poçtların, üçüncü tərəflərin proqram və kompüter sistemlərinə zərər verə biləcək sənədlər, digər istifadəçilər üçün təhqiramiz məzmun və ya hər hansı bir qeyri-qanuni məzmun daxil olmaqla Tətbiq məqsədi xaricində məlumatları bölüşmək üçün istifadə etməyəcək. İstifadəçi Saytda etdiyi hər hansı bir ünsiyyət baxımından bunu etmək səlahiyyətinə sahibdir. Şirkət Saytda edilən məlumatların uyğunluğunu və ya Tətbiqin məqsədli istifadəsi üçün olub olmadığını yoxlamaq öhdəliyini daşımır. Tətbiq vasitəsilə əldə edilən və ya Tətbiqlə əlaqəli istifadə olunan digər veb əsaslı rabitə vasitələri baxımından İstifadəçi Sayt vasitəsi ilə təqdim olunan rabitə vasitələrindən istifadə edərkən istifadə etmək öhdəliyini yerinə yetirəcəkdir. Şirkət istədiyi vaxt Saytda təqdim olunan rabitə vasitələrini silmək hüququna malikdir.

3.14 Şirkət əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu Sazişi və onun əlavələrini yenidən nəzərdən keçirmək hüququna malikdir və bu hüquq tətbiq olunarsa, Saytın növbəti istifadəsi ilə İstifadəçi tərəfindən müvafiq dəyişiklik ediləcəkdir. İstifadəçi bu dəyişiklikləri qəbul etmədiyi təqdirdə, bu Sazişi aşağıdakı kimi ləğv etmək hüququ qorunur.

3.15 İstifadəçi İstifadəçi hesabını və Saytın istifadəsi ilə əlaqədar yaranan hüquq və öhdəlikləri hər hansı bir şəkildə hər hansı üçüncü tərəfə ötürə və ya verə bilməz.

3.16 İstifadəçi bu Müqaviləni və Saytın daxilindəki digər qaydaları və şərtləri və bu çərçivədə verdiyi bəyannamə və öhdəlikləri pozursa, Şirkət bu şəkildə İstifadəçinin üzvlüyünü dayandırmaq və ya İstifadəçi Sazişini ləğv etmək hüququna malikdir. Belə olan halda, Şirkət bu ziddiyyət nəticəsində yaranan zərərləri tələb etmək hüququnu özündə saxlayır.

Maddə 4. Ödəniş Şərtləri

4.1 İstifadəçi yalnız Saytda elan edilmiş ödəniş şərtləri və vasitələri ilə Saytda elan edilmiş haqların ödənilməsi müqabilində Tətbiqdən faydalana biləcəkdir

4.2 İstifadəçi Saytdan müəyyən müddət ərzində ödənişsiz istifadə edə bilər. Göstərilən sınaq müddəti başa çatdıqda; İstifadəçinin ödənişli üzv olmasını tələb etdiyi təqdirdə, istifadəçi növü xidmət səviyyəsi, funksionallıq, kampaniyalar və ya müqavilə müddəti ilə təyin olunan ödənişli üzvlük olacaqdır. Demo vaxtının bitməsi ilə avtomatik olaraq abunə deyilsiniz. Tətbiqlə bağlı ödənişlər, ödəniş şərtləri və ödənişlərin etibarlılıq müddətləri Saytın müvafiq hissələrində elan ediləcəkdir. İstifadəçi üzvlük paketini öz istəyi ilə təkmilləşdirə və ya endirə bilər. Bununla əlaqədar tələblər, Şirkət tərəfindən başqa hal tələb olunmadıqda, müvafiq üzvlük dövrünün sonunda ediləcəkdir. İstifadəçinin üzvlük müddəti ərzində üzvlük paketi ilə əlaqədar ödənişlər və ödəniş şərtlərinə edilən dəyişikliklər İstifadəçinin üzvlük müddətinin sonuna qədər tətbiq edilməyəcək, yeni haqlar və ödəniş şərtləri yeni üzvlük dövrünün başlaması ilə etibarlı olacaq. Üzvlük hər hansı bir səbəbdən, o cümlədən üzvlük müddətində Sazişin ləğv edilməsi halında ödənilən məbləğ geri qaytarılmır.

4.3 İstifadəçi tərəfindən periodun sonuna 14 (on dörd) gün qalmış başqa bir müraciət tələb olunmadıqda, istifadəçinin hər bir periodun sonunda qeydiyyatı avtomatik olaraq yenilənəcəkdir.

4.4 Şirkət istifadə haqqı üçün hesab-fakturanı üzvlük müddətinin əvvəlində İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan əlaqə ünvana göndərir. Bütün hesab-fakturalarda əvvəlcədən ödənişli üzvlük olduqda əvvəlki üzvlük dövrü üçün ödənişlər və əvvəlcədən ödənilmiş üzvlük üçün növbəti üzvlük dövrü üçün haqlar daxil ediləcəkdir. İstifadəçi faktura tarixindən 14 (on dörd) gün ərzində faktura üzrə müvafiq məbləği ödəyəcəkdir. İstifadəçi müvafiq rüsumlarla əlaqədar vergi və rüsumların ödənilməsinə cavabdehdir.

Maddə 5. Əqli Mülkiyyət Hüquqları

5.1 Saytın və Tətbiqin bütün hüquqları, mülkiyyəti və gəlirləri Şirkətə məxsusdur. Bu Saziş çərçivəsində İstifadəçiyə Saytdan və Tətbiqdən istifadə üçün fərdi, dünya çapında, qonorarsız, köçürülməyən və eksklüziv olmayan bir lisenziya verilir. Sazişdəki heç bir müddəa və Saytla əlaqəli digər şərtlər Saytın və İstifadəçinin istifadəsinə verilmiş Tətbiqin hüquqları və maraqları kimi təfsir edilə bilməz. İstifadəçi, istifadəçiyə Tətbiqə daxil olmaq, Tətbiqdən istifadə etmək və bu Saziş çərçivəsində xidmətlər göstərmək üçün istifadəçi üçün məlumatları və Məzmunu digər məqsədlər üçün əldə etmək, kopyalamaq, ötürmək, saxlamaq və ehtiyat nüsxədə istifadə etmək üçün istifadəçiyə istifadə hüququnu verir. Şirkət, xidmət göstərmək məqsədi ilə Məzmunla bağlı üçüncü tərəf tərtibatçılarını sublisensiya hüququna malikdir.

5.2 İstifadəçi hər hansı bir şəkildə və hər hansı bir səbəbdən Saytı və ya Tətbiqi kopyalamaq, dəyişdirmək, çoxaltmaq, xakerlik, tərtib etmək və s. saytdakı proqram təminatının mənbə koduna daxil olmaq və saytda əlavələr yaratmaq hüququna malik deyil. Saytla əlaqəli brauzerin və məzmunun hər hansı bir şəkildə dəyişdirilməsi və şirkətin birbaşa icazəsi olmadan Sayta və ya Sayta link əlavə edilməsi qəti qadağandır.

5.3 İstifadəçi hər hansı bir şəkildə Şirkətin (və ya onunla əlaqəli şirkətlərin) ticarət adresini, markasını, xidmət nişanını, loqotipini, domen adını və s. istifadə etməyəcəkdir.

Maddə 6. Məsuliyyətin Məhdudlaşdırılması

6.1 Sayt daxilindəki Tətbiq, Proqram Təminatı və s. digər məzmunlar "OLDUĞU KİMİ" təqdim edilib, bu şərçivədə Şirkətin Tətbiqinə, proqram təminatına və məzmunun düzgünlüyünə, tamlığına və etibarlılığına dair heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik daşımır. İstifadəçi, həmçinin şirkətin Məzmun və digər İstifadəçi məlumatlarının bir birilə əlaqəsinə dair öhdəliklərinin olmadığını başa düşər və qəbul edər. Şirkət Tətbiqin istifadəsinin fasiləsiz və səhvsiz olmasına zəmanət vermir. Şirkət Tətbiqi 7/24 müddətində əlçatan və istifadə edilə bilən olmasını qarşısına məqsəd qoymaqla bərabər, Tətbiqə daxil olmasını təmin edən sistemlərin işləməsinə və əlçatanlığına zəmanət vermir. İstifadəçi Tətbiqə girişin müxtəlif vaxtlarda bağlanacağına və ya kəsilə biləcəyinə razıdır. Şirkət bu cür fasilələr və ya kəsilmələr üçün heç bir şəkildə məsuliyyət daşımır.

6.2 İstifadəçi Sayt vasitəsilə Şirkətin nəzarəti altında olmayan digər veb saytlara və / və ya portallara, fayllara və ya məzmunlara link ata biləcyini və bu cür linklərin istiqamətləndiyi internet saytını və ya istifadə edən şəxsi dəstəkləmək məqsədiylə və ya internet saytı və ya təşkil etdiyi məlumatlara bağlı hər hansı bir üsulda bir bəyannamə və ya zəmanət daşımadığını, əlaqəli linklər vasitəsiylə daxil olunan portallar, veb saytlar, fayllar və məzmunlar, xidmətlər və ya məhsullar və ya bunların məzmunu haqqında Şirkətin hər hansı bir məsuliyyətinin olmadığını qəbul və bəyan edər.

6.3 İstifadəçi Saytda təqdim olunan Tətbiq və Tətbiqlərə daxil olma və bunların keyfiyyəti əsasən müvafiq İnternet Xidmətləri Təminatçısı tərəfindən göstərilən xidmətin keyfiyyətinə əsaslandığını və şirkətin qeyd olunan xidmət keyfiyyətindən irəli gələn problemlərə görə məsuliyyət daşımadığını qəbul edir.

6.4 istifadəçi, yüklədiyi məzmunlarla sayt və tətbiqin istifadəsindən bilavsitə cavabdehdir. İstifadəçi, fikri mülkiyyət pozuntuları, məzmun, tətbiq və saytın istifadəsinə uyğun olaraq üçüncü şəxslər tərəfindən yürüdüləcək her tip iddia və tələbdən (məhkəmə məsrəfləri və vəkillik ödənişləri də daxil olmaqla) Şirkəti məsul bildiyini qəbul edər.

6.5 Şirkət tətbiq olunacaq hüququn izazə verdiyi ölçüdə, mənfəət, yaxşı niyyət və etibarı itirmək, əvəzedici məhsul və xidmətlərin tədarükü üçün edilən məsrəflər daxil olmaqla, bundan əlavə saytın istifadəsi nəticəsində meydana gələn heç bir birbaşa, dolayı, xüsusi, təsadüfi, cəza ziyanından cavabdeh olmayacaqdır. Bundan əlavə olaraq şirkət, nəzərdə tutulmuş zəmanət, kommersiya mövcudluğu,müəyyən bir məqsədə uyğunluq daxil, bunlarla bitməyib, açıq və ya nəzərdə tutulmuş şəkildə zəmanət etmədiyini bəyan edər.Şirkətin bu saziş çərçivəsində məsuliyyətini hər ehtimalda müvfiq zərərin olduğu tarixə qədər istifadəçi tərəfindən bu sazişə mövzu xidmətləri çərçivəsində ödənilən məbləğlə kifayətlənəcəkdir.

Maddə 7. Müqavilənin qüvvəyə minməsi və ləğvi

7.1 Bu Saziş İstifadəçi tərəfindən elektron qaydada qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minəcək və aşağıda göstərilən tərəflərdən biri tərəfindən ləğv olunmadıqda qüvvədə qalacaqdır.

7.2 Tərəflərdən hər hansı biri, hər hansı bir səbəb olmadan və kompensasiyasız, qarşı tərəf tərəfindən 1 (bir) həftə əvvəlcədən xəbərdar edilmiş elektron poçt ünvanına yazılı bildiriş göndərməklə ləğv edə bilər.

7.3 Tərəflərdən biri bu Sazişdən irəli gələn öhdəliklərini tam və digər tərəfin yazılı bildirişinə uyğun olaraq yerinə yetirmədikdə, bu Saziş bildiriş verən tərəf tərəfindən ləğv edilə bilər. Yuxarıda göstərilən pozuntu İstifadəçi tərəfindən aşkar edilərsə, Şirkət pozuntu həll olunana qədər İstifadəçi statusunu dayandırmaq hüququna malikdir. İstifadəçi tətbiq olunan qanunvericiliyi pozduğu təqdirdə, Şirkət dərhal qüvvəyə minməsi üçün haqlı bir səbəbdən Müqaviləni ləğv edə bilər.

7.4 Sazişin ləğvi Tərəflərin xitam tarixinə qədər yaranan hüquq və vəzifələrini ləğv etmir. Müqavilənin ləğvindən sonra İstifadəçi həmin günə qədər yaranan bütün ödənişlər və xərclər üçün cavabdehdir və ləğv olunduğu gündən Saytdan və Tətbiqdən istifadə edə bilməyəcəkdir. Əvvəlcədən ödənilmiş üzvlüyə xitam verildiyi təqdirdə İstifadəçiyə ödəniş geri qaytarılmır.

7.5 İstifadəçinin hesabı 3 (üç) ay ərzində aktiv deyilsə, Şirkət bu Sazişi ləğv edə bilər.

7.6 İstifadəçi hesabı qanuni səbəblərə görə bağlanmadıqda və Saziş ləğv edildikdə, Şirkət 3 (üç) ay ərzində Məzmuna yalnız oxunuşlu giriş təmin edəcəkdir.

7.7 Şirkət bu Sazişin qüvvədə olduğu müddətdə Məzmunu verilənlər bazasında saxlamaq hüququna malikdir. İstifadəçinin üzvlük müddəti və ya bu Müqavilə bitdikdən sonra 3 (üç) ay ərzində İstifadəçi Məzmunu pulsuz ala bilər. Şirkət bu müddət başa çatdıqdan sonra təqdim olunan bu cür sorğular üçün ödəniş ala biləcəkdir. Müvafiq ödənişlər Tətbiq daxilində müəyyənləşdiriləcəkdir.

Maddə 8. Müxtəlif Müddəalar

8.1 Bu Sazişin hər hansı bir müddəasının və ya sazişdə yer alan hər hansı bir ifadənin etibarsızlığı, qanuna zidliyi və tətbiq oluna bilməməsi,Sazişin geri qalan müddəalarının tətbiqinə və etibarlılığına təsir göstərmir.

8.2 Bu Saziş əlavələrlə tamamlanır. Müqavilə və onun əlavələri arasında hər hansı bir ziddiyyət yaranarsa, müvafiq əlavələrdə olan müddəalar üstünlük təşkil edəcəkdir

8.3 İstifadəçi ilə qeydiyyata alındıqda və ya Saytdakı ümumi məlumatlar vasitəsilə məlumat verdikləri e-poçt vasitəsi ilə əlaqə yaradılacaqdır. Elektron poçtla ünsiyyət yazılı rabitəni əvəz edir. E-mail adresini daim yeniləmək və Saytı məlumatlandırmalar üçün daim nəzarətdə saxlamaq İstifadəçinin Öhdəliyindədir.

8.4 Eskişehir Məhkəmələri və İcra Hakimiyyətləri bu Sazişdən və onun əlavələrindən irəli gələn mübahisələrə baxacaqdır.