Anonim Şirket Nedir?

ananonim-sirket-nedir

Sermaye şirketleri arasında, tüm sektörleri kapsayan geniş bir yelpazede iş yapan şirket türüdür. Sigortacılık ve bankacılık sektörleri de dahil olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösterebilir. Sermayesi paylara ayrılmış ve pay sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye payı kadar sorumluluk altına alınmıştır. Bir tanım olarak anonim şirket; sermayesi paylara bölünmüş ve esas sermayesi belirli olan, bir ticari unvana sahip şirketlerdir. Anonim şirketler, diğer şirket türlerinden farklı olarak; tahvil ve hisse senedi çıkarabilirler.

Anonim şirketler;

 • Teknik kadrolar ile dışarıdan yönetilme ilkesi,
 • Çoğunluk ilkesi,
 • Mal varlığının korunması ilkesi,
 • Devlet kontrolü ilkesi,
 • Kuruluş, işleyiş ve sona erme ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterirler.

Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Ana sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, kanuna aykırı bir konu olmadığı sürece, sigortacılık ve bankacılık da dahil olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösterebilir.
 • Bir ticari unvan kullanması ve bunu ticaret siciline kaydettirmesi gereklidir.
 • Ticari unvanında ana faaliyet konusu yer almalı ve sonunda anonim şirket ibaresi bulunmalıdır.
 • Bir ya da birden fazla kurucu ortak ile kurulması mümkündür.
 • Anonim şirket esas sermayesi 50.000₺ den daha az olmamalı ve halka açık olamayan tamamen kayıtlı sermaye kullanacak olan anonim şirketlerde en az sermaye miktarı 100.000 ₺ olmalıdır.
 • Anonim şirketler Kurumlar Vergisine tabidir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarabilir.
 • Şirket ortaklarının, alacaklılarına karşı sorumlulukları, şirket sermayesine koymayı taahhüt ettiği pay oranı ile sınırlıdır. Anonim şirketin sorumluluğu ise; mal varlığı ile sınırlıdır.
 • Hamiline yazılı hisse senedi çıkarılabilmesi için, şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?


anonim şirket nedir


 • Anonim şirket kurmak için öncelikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınmalıdır.
 • Şirket bilgileri MERSIS sistemine kaydettirilir.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanır.
 • Ana sözleşme noterde onaylatılır.
 • Şirket vergi numaraları alınır. Şirket adına banka hesabı açılarak taahhüt edilen sermaye en az %25 olmak üzere banka hesabına aktarılarak bloke edilmesi sağlanır. Sermaye blokesi şirket kuruluşu tamamlandığında şirket yetkilisi tarafından kullanılabilir.
 • Kuruluş evrakları tamamlanarak ticaret siciline başvurulur. Ticaret Odası kaydı için; Şirket Ana sözleşmesinin noter tasdikli hali 3 nüsha olarak, şirket yetkilisi imza sirküleri iki nüsha olarak, Fotoğraflı ticaret odası kayıt beyanı, 3 nüsha şirket kaydı başvuru formu, hissedar ve paydaşlar bilgi formu, Bankada bloke edilen sermaye tutarını belirten bloke yazısı, Ticaret odası veznesinden ödenen Rekabet kurulu payı ödeme dekontu istenen belgeler arasındadır.
 • Ticaret odası tarafından; defter-i kebir, yevmiye defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri, damga vergisi defteri ve yevmiye defteri onaylanarak şirket yetkilisine teslim edilir.
 • Anonim şirkete ait imza sirküleri oluşturulur.
 • Vergi dairesine, iş başlangıcı için başvuru yapılır.
 • Bağ-kur ve SGK başvuru işlemleri tamamlanır.
 • İşyeri açma ve çalıştırma belgesi için bağlı bulunulan belediyeye başvuru gerçekleştirilir.
 • Yazar kasa açılış işlemleri tamamlanır.
 • Şirket adına ve şirket yöneticilerinin kendi adına KEP başvurusu tamamlanır.

Anonim şirket açılış işlemleri tamamlandığında şirket faaliyetine başlayabilir. Anonim şirket mi limited şirket mi daha avantajlıdır sorusu genellikle işlerini bir ileri seviyeye taşımak isteyen girişimcilerin aklını en çok kurcalayan soruların başında gelmektedir. Anonim şirket, hisse senedi ve tahvil dağıtma ve halka arz olma yönü ile limited şirketten farklılaşmaktadır. İki şirket türü de kurumlar vergisine tabidir ve sabit oranda dahil olacağı %22’lik vergi dilimi ile faaliyetlerine devam edebilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları