B2B - Şirketler Arası E-Ticaret / Business to Business

b2b-sirketler-arasi-e-ticaret

B2B iş modeli, açılımı Business to Business olan, Türkçe “Şirketten şirkete” şeklinde çevirebileceğimiz bir e-ticaret türüdür. Daha önce bahsetmiş olduğumuz e-ticaret türleri ile ilgili yazımıza göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Firma ve şirketlerin birbirleri arasında gerçekleştirdikleri satış ya da pazarlama uygulamaları için B2B iş modeli deniyor. Herhangi bir aracı olmadan gerçekleştirilen bu ticaret türü yalnızca şirketler arasında oluyor.

B2B iş modeli ile firmalar, tedarikçi olan ana şirketlerden toptan bir satın alma işlemi gerçekleştirerek, aldıkları ürünleri tüketicilere bizzat kendileri satar. Bu sebeple B2B iş modelindeki alıcı taraf, genel olarak perakende satış imkanlarını kullanmak için toptan satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Hedef kitlesine ister online ister geleneksel yollar fark etmeden ulaşabilen işletmeler için B2B iş modeli oldukça yararlı ve kârlı. Elbette hedef kitlenin en doğru şekilde belirlenmesi en önemli husus.

Satılan ürünleri talep edecek olan firmaları doğru belirlemek oldukça önemli. Çeşitli yollardan, sosyal mecralar ya da dijital yayınlar ile hedef firmalara ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki adım, dijital pazarlama çalışmalarına geçmek oluyor. En son adımda, hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en doğru şekilde tanıtarak, gereken bilgileri vermelisiniz. Özetlemek gerekirse, alım ve satımda iki tarafın da şirket olduğu B2B iş modeli hem dijital ticarette hem de geleneksel ticarette oldukça popüler.

B2B Türleri Nedir?

  • Ürün Tabanlı B2B: İsimden de kolayca anlaşılabileceği üzere bu B2B modelinde, somut bir ürünün alım ve satımı üzerinden ticaret işlemleri yapılır. Somut olan, fiziki tüm ürünler bu kategoriye dahildir.
  • Servis Tabanlı B2B: Bu modelde somut, fiziksel ürünlerden ziyade, ilgili firma için çözüm yolları bulan hizmet ürünleri merkez alınıyor. Hizmet odaklı bu iş modeline örnek olarak pazarlama ajansları, finansal çözüm sunan şirketler, reklam ajansları vb. verilebilir.
  • Yazılım Tabanlı B2B: Sonuncu şirketler arası iş modeli olan yazılım tabanlı işletmeler arası model, yazılım odaklı çözümler sunar. Bu model sayesinde şirketlere özel olarak, doğrudan gereksinimlerine uygun yazılım çözümleri arz edilir. Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları gibi hizmetler bu iş modeline örnek olarak sunulabilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları