Brüt Ücret Nedir?

Brüt Ücret Nedir?

Bir çalışanın kesintiler yapılmadan ve vergiler alınmadan önce aldığı toplam para miktarına brüt ücret denmektedir. Diğer bir deyişle işvereniniz tarafından maaş olarak ödenen ve bordronuzda görülen, vergi ve kesintilerin de içerisine dahil olduğu toplam maaş tutarıdır. Örneğin yıllık maaş tutarınız 12.000 Türk lirası tutarında ise bu, brüt maaşınızın da 12.000 Türk lirası olduğu anlamına gelir. Sağlık sigortası, gelir vergisi gibi kesilmelerin olmamış halidir. Fakat kesintiler yapıldığında ve vergi durumları işin içine girdiğinde, çalışanın maaş miktarında değişimler gözlenmektedir.

Brüt Ücret Nasıl Hesaplanır?

Net Maaş = Brüt Maaş – SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Brüt ücret hesabı yapabilmek için formül kullanmak gerekirse yukarıda verdiğimiz formül kullanılabilir.  Brüt maaş üzerinden net maaşı hesaplamak için ise brüt maaş ücretinden tüm kesintiler çıkarılmalıdır. Formüle dökülecek olursa:

Brüt Maaş – (Gelir vergisi + sosyal güvenlik primi çalışan tahsisi + işsizlik sigortası çalışan tahsisi + sosyal güvenlik primi çalışan tahsisi) = Net Maaş

şeklinde hesaplanabilir.

Net Maaş Nedir?

Net maaş, işverenin, tüm vergi ve sigorta kesintilerini hesapladıktan sonra, işçiye ödediği para tutarıdır. Brüt maaştan, vergi düşüldükten sonra kesinleşen meblağ net maaşa denk gelmektedir. Yasal vergilerin tamamı hesaplanıp çalışanın maaşından düşüldükten sonra ortaya çıkan net miktar net maaştır. Kısaca belirtmek gerekirse işveren tarafından çalışanın banka hesabına yatırılan tutardır. Yani ay sonu cebinize giren maaşınız denebilir.

Brüt ücretinizden yapılan kesinti örnekleri:

  • Gelir vergisi
  • Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Tahsisi
  • İşsizlik Sigortası Kesintisi
  • Damga Vergisi

Brüt Maaş ve Net Maaş Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir çalışan olarak brüt maaş ve net maaş arasındaki farkı tam olarak öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için çalışmakta olduğunuz kurumun insan kaynakları departmanından maaş bordrosu talep ederek gerekli incelemeleri yapabilirsiniz. Brüt maaş üzerinden hangi kesintilerin yapıldığı maaş bordrosunda detaylı olarak yer almaktadır. Brüt maaş ile net maaş arasındaki en önemli ve en belirgin fark brüt maaşın her durumda net maaştan yüksek olmasıdır. Hiçbir kesintiye uğramadan yapılan ödeme brüt maaş, vergi veya diğer farklı kesintiler yapıldıktan sonra ortaya çıkan tutar ise net maaştır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları