Damga Vergisi Nedir?

damga-vergisi-nedir

Kişiler ve kurumlar arasındaki her türlü sözleşmeden devletin aldığı vergiye “damga vergisi” deniyor. Kısa ve net bir şekilde açıklamak gerekirse, kişi veya kurumların arasında yaptıkları hukuki, resmi, her türlü sözleşmeyi belgeleyen kağıtlardan devletin aldığı vergiye “damga vergisi” diyoruz. Sözleşme iki kişi arasında gerçekleşmişse, iki taraf da damga vergisi öder. Fakat bu sözleşme resmi bir kurum ve kişi arasında gerçekleşiyorsa, sadece kişi damga vergisi ödemekle yükümlü konumdadır. Günlük hayatta kira sözleşmeleri ve vergi beyannamelerinde karşılaştığımız damga vergisi, iş dünyasında sözleşme, ihale ve çeşitli yerlerde ortaya çıkar.

Damga Vergisinden Sorumlu Kişiler

  • Resmî kurumlarla yapılan sözleşmelerde karşı taraf damga vergisini öder.
  • Birden fazla kişinin imzaladığı sözleşmelerde, imzası bulunan her bir kişi damga vergisinden sorumludur.
  • Türkiye’deki yabancı konsolosluk ve elçiliklerde oluşturulan belgelerin damga vergisini, bu belgeleri resmi dairelerde oluşturan kişi veya kişiler öder.

Damga Vergisini Ödemek

Damga vergisini ödeme şekli belgenin içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Beyan esası gereği sözleşmelerin damga vergisi makbuz karşılığı ödenir. Basılı damga, pul yapıştırılarak veya istihkaktan kesinti usulü ile damga vergisi ödemesi gerçekleştirilir. Ancak pul yapıştırılması usulü ile damga vergisi ödemesi 2005 yılından itibaren kaldırılmıştır.

Damga Vergisini Sözleşmedeki Taraflardan Biri Ödeyebilir

Taraflardan birinin beyanı ile sözleşmenin damga vergisini o kişi ödeyebilir. Bir başka seçenek olarak, tarafların isteğine bağlı, ayrı şekilde beyan ve ödeme gerçekleştirilebilir. Vergiyi kim ödemiş fark etmeksizin hazineye intikal zamanı değişmez.

Damga Vergisi Beyannamesi

Sürekli olarak damga vergisi mükellefiyetine sahip olan kişiler, damga vergisi beyannamesi vermek ile sorumludur. Bu ödemeler vergi dönemini içeren, en geç, 26. akşamına kadar gerçekleştirilir.

Damga Vergisi Ne Zaman Gider Yazılır?

Damga vergisinin gider yazma zamanına dair özel ve net bir düzenlemesi bulunmuyor. Bu sebeple, ticari kazancın belirlenmesinde uygulanan bu kurallarda, damga vergisi de diğer giderler kapsamına alınarak, gerçekleştiği an itibari ile gider olarak sayılır. Damga Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinin 6 numaralı bendi kapsamında gider kaydedilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları