Devlet Memurları Şirket Kurabilir Mi?

Devlet Memurları Şirket Kurabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur kategorisinde aktif görevlerine devam eden memurların çalışma koşul ve şartları ile hak, görev ve sorumluluklarını düzenler. Aynı kanunun 28. Maddesinde ise; devlet memurlarının ticari faaliyetleri ile ilgili bir takım düzenleme ve kısıtlamalara yer verilmiştir.

Kanunun ilgili maddesine göre; devlet memuru statüsüne sahip çalışanların, memuriyetleri süresince; tacir ya da esnaf sayılamayacakları açıkça belirtilmiştir. Tacir ya da esnaf olabilmenin ilk koşulu olan ticari faaliyette bulunma ve sanayi ve ticari müesseselerde görev alma açıkça yasaklanmıştır. Bunun dışında; komandit şirketlerde komandite ortak ve kolektif şirketlerde ise hiçbir şekilde ortak olunamayacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca; hiçbir şekilde temsilci ya da vekil görevlerinde bulunamayacakları da vurgulanmıştır.

Kanun maddesinde açıkça belirtilmeyen diğer şirket türleri için ise uygulamada bazı yasaklar söz konusudur. En çok merak edilen ise; emekliler limited şirket kurabilir mi? Emekliler anonim şirket ortağı olabilir mi? Emekliler şahıs şirketi kurabilir mi? sorularının yanıtlarıdır. Emeklilerin limited şirket ya da anonim şirket ortaklıkları ile ilgili net bir açıklama kanun maddesinde yer almamaktadır. Ancak kanun, tacir sıfatı, temsilci ve vekil görevlerini açıkça yasaklamıştır. Bu nedenle; emeklilerin anonim şirket ortağı olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Burada unutulmaması gereken; emeklilerin sadece anonim şirkette pay sahibi olabileceği ancak yönetim ve yüksek görevlerde aktif rol alamayacağıdır.

Devlet Memurları Limited Şirket Ortağı Olabilir Mi?

Limited şirket ortaklıklarının, sınırlı sorumluluk sahibi olmaları nedeniyle, devlet memurlarının limited şirket ortağı olmasında herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. Ancak ortaklık süresince, yönetim işlerinde bulunmaları ve şirkete vekalet etmeleri yasaklanmıştır. Devlet memurlarının, borçlarından sadece kendi mal varlığı kadarı ile sorumlu oldukları şirket ortaklıklarında bulunmaları mümkündür. Bu nedenle limited şirket, anonim şirket ya da komandit şirketlerde komanditer ortak ve hatta kurucu ortak olmalarında bir sakınca yoktur. Ancak devlet memurları kurucu ortak olsalar bile kesinlikle yönetimde yer alamazlar.

Devlet memurlarının tacir sıfatı almalarının yasak oluşu nedeniyle, şahıs şirketi kurmaları tamamen yasaklanmıştır. Bu durum, sorumluluğun sınırsız oluşu ile ilişkilendirilebilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları