e-Ticaret Satışında Vergi Nasıl Olur? Vergi Çeşitleri Nelerdir?

e-ticarette-vergilendirme

Her sektörde olduğu gibi elektronik ticarette de vergilendirme yapılıyor. Bir işletme adı altında satışı yapılan ürünlerin vergisi hesaplanır. Yani markalaşma sürecini tamamlamış tüm işletme sahipleri vergilerini ödemekle yükümlüdür. Bu durum e-ticarette de geçerlidir. E-ticarette vergi çeşitleri gibi vergi muafiyeti durumu da geleneksel ticarete benzer özellikler taşır. Bilmeyenler için vergi muafiyeti, kanunlara göre vergilendirmeye tabi olması gereken kişilerin belirli koşullara uyması durumunda vergiden muaf tutulma durumudur. Vergi muafiyeti kısmen ya da tamamen olabilir. Vergi muafiyetinden başlıca yararlanan kişiler işin daha çok başında olan satıcılardır. Bir işletme adı altında satış yapmayan satıcılar vergilerden muaf tutulur. Buna ev hanımları ve küçük butik tarzı satışlar yapan e-ticaret hesapları da dahildir.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Diğer sektörlerde de olduğu gibi e-ticarette de birçok çeşit vergi vardır. Bu vergi tahakkukları aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. Hemen hemen her e-ticaret sahibinin ödediği vergiler şu şekildedir:

 • KDV (Katma değer vergisi):

Aylık ödenen ve kesilen faturalar üzerinden hesaplanan bir vergidir. Hesaplamalar yüzdesel olarak oranla yapılır. KDV hakkında daha detaylı olarak bahsettiğimiz blog yazımız için tıklayabilirsiniz.

 • Damga Vergisi:


damga vergisi nedir?


Kişi ve kurumlar arasındaki hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen evraktan alınan vergi çeşididir. Damga vergisi ile ilgili blog yazımız için tıklayınız.

 • Geçici Vergi:

3 ayda bir ödenen vergidir. Geçici vergi beyannamesinde oluşan kar olursa, ödenen vergiler hem gelir vergisinden hem de kurumsal vergilerden düşülür.

 • Yıllık Gelir Vergisi:

Adının aksine mart ve temmuzda olmak üzere 2 taksitle de ödenebilen bir vergi çeşididir. Gelir vergisi mükellefleri tarafından 25 Mart’a dek beyan edilir. Gelir Vergisi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi:

Gerçek kazançların tespiti sırasında oluşan sıkıntıları önlemek için hazırlanmış, kayıt dışı ekonominin bertaraf edilmesine yardımcı olan uygulamadır.

 • Muhtasar Beyanname:

Muhtasar beyannamesi bir vergi çeşidi değildir. Kişi veya kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergileri beyan ettikleri belgedir.

Gelir Vergisi Muafiyeti

Evden çalışanlar için vergi mükellefiyeti muafiyetinden yararlanabilecek çalışanlar, henüz bir işletme sahibi olmayan satıcılardır. 220 bin TL’ye kadar gelire sahip olan satıcılar bu muafiyetten yararlanabilir. Eskiden sadece ev hanımlarını kapsayan vergi mükellefiyeti muafiyetinden artık tüm vatandaşlarımız yararlanabilmektedir. 

  Gelir vergisinden muaf tutulabilmek için gerekli şartlar: 

 • Kişi bir işletme sahibi olmamalıdır.
 • Satışı yapılan ürünler seri üretim yapan makinalarla ya da sanayi tipi olan makinalarla üretilmemelidir.
 • Gelir 220 bin TL’yi aşmamalıdır.
 • Kişi vergiden muaf esnaf belgesine sahip olmalıdır. (Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı gelir vergisi kanunun 9. maddesinde belirtilen esnaf muafiyeti şartlarını sağlayan kişiler bu belge sayesinde elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemez.)
 • E-ticaret ile gelen tüm hasılat işlemleri bankadaki ticari bir hesaptan yapılmalıdır.

Gelir Vergisi Muafiyeti Belgesi:

Henüz bir işletmeye sahip olmayan satıcıların vergiden muaf tutulması için alması gereken bu belge 3 yıl geçerliliğe sahiptir. 3 yıl sonrasında tekrar tüm belgeler toplanıp başvuru yapılmalıdır Belgeye sahip olmak isteyen vatandaşların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekir. 

Müşterilerimizin Değerli Yorumları