Evden Çalışmalarda İletişim Sorunu Nasıl Aşılır?

evdencalismalarda-iletisim-sorunu

Evden çalışmaya geçen firmaların en sık karşılaştıkları sorunlardan biri ve belki de en önemlisi iletişim sorunu olmaktadır. Şirket içerisindeki departmanlar kendi aralarında ve diğer departmanlarla olan iletişimlerini evden çalışırken aksatabilmekte bu da işleyişin düzgün devam etmesinin önüne geçmektedir.

Özellikle 2020 yılı ilk çeyreğinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sonrasında ilk defa evden çalışmayı deneyimleyen şirketler iletişim sorunu ile başa çıkmak için değişik yöntemlere başvurmaktadır. İletişimin ofis içerisinde olduğu gibi süratli ve kesintisiz olarak devam etmesinin sağlanması için çoğu zaman uzun telefon görüşmeleri yapmak gerekerek bu durum kişilerin işlerini yetiştirememesine neden olmuştur.

İkinci olarak sıklıkla tercih edilen görüntülü konferans programları üzerinden gerçekleştirilen toplantılar olmaktadır. Ancak bu toplantılar, haftanın hemen her günü programlandığında işleyişi yavaşlatan ve hantallaştıran bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Toplantı konuları arasında yer almayan konular yeniden uzun telefon konuşmalarına neden olurken, bu bireysel konuşmalar arasında alınan önemli kararların tüm ilgililere duyurulması da ayrıca sorun oluşturmaktadır. Uzun konferans toplantılarına davet edilen kişilerin tamamına söz hakkı verilmeden toplantıların sürdürülmesi ise toplantının verimliliğini düşüren önemli etkenler arasındadır.

Evden çalışmalarda iletişim sorununu önlemenin en basit ve etkili yolu ise, şirketin işleyiş esnasında kullandıkları programların tamamının online olarak çalışıyor olmasını sağlamaktan geçer. Online yazılımlar kullanıldığında, bir konuda yapılan değişiklik ya da eklenen yeni bilgi, yetkisi dahilinde tüm ilgililerin anlık olarak ekranında görünür. Bu sayede, yapılan her işlem sonucu hakkında, üstleri ya da departmanı tek tek haberdar etme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olur.

CRM Bulut; müşteri görüşmelerinin tüm detaylarını anlık olarak kaydetme ve tüm satış departmanı ile anlık olarak paylaşmayı sağlarken, müşteri telefon görüşmelerinin ve mail trafiğinin üstler ve diğer departmanlar tarafından kolaylıkla takip edilmesine de olanak sağlar. Departman yöneticisinin, satış ekibine anlık olarak görev paylaşımı yapması ve görev ilerleyişinin takip edilmesi de sağlanmış olur. Online Ön muhasebe programı kullanarak, anlık kasa takibi, tahsilat ve ödemelerin raporlanması sağlanırken bu anlamda üst yönetim ve departmanlarla oluşacak iletişim trafiğinin de önüne geçilmiş olur.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları