Evden Çalışmalarda Personel Takibi Nasıl Yapılır?

Evden Çalışmalarda Personel Takibi Nasıl Yapılır?

Özellikle son dönemde yaşanan küresel salgın nedeniyle, uzaktan çalışma alt yapısı olmayan firmaların, en çok zorlandığı konulardan biri personel takibidir. Ofis içerisinde çalışıldığında, göz ucu ile de olsa astlarını kontrol edebilen yöneticiler, evden çalışmaya geçildiğinde çoğunlukla, kontrolü kaybettikleri algısına kapılabiliyorlar. Bir çalışanı takip etmediğinde onun çalışmayacağını düşünenler bir yana, personelinin sorumluluklarını omuzlarında taşıyan bilinçli yöneticilerin, personel takibi için arayışta olması hiç de şaşırtıcı değildir.

Evobulut tarafından yazılımı yapılan tüm programlar, kişileri yetkilendirmenize müsaade eder. Bu durum, bilgi ve belgelerin sadece ilgili ve yetkili olan çalışanlar tarafından görüntülenmesine olanak tanır. Böylece, önemli ve gizliliği olan bilgilerin korunması sağlanır. Kullanıcıların işlem yapacakları sayfalar önceden belirlenebildiği için yetkisiz bölümlere girmeleri engellenmiş olur. Ayrıca kullanıcıların, görev dağılımları da programlar üzerinden kontrol edilebilir. Gün içerisinde yapılması beklenen görevler, ilgili kişi ya da departmana kolaylıkla atanabilir.

CRM Bulut, Ön Muhasebe, Avukat Bulut, Satış Bulut, Sağlık Bulut ve diğer tüm yardımcı programlar ile;

  • Personellerinizin gün içerisinde yaptığı telefon görüşmelerini geriye dönük olarak istediğiniz kıstaslar doğrultusunda raporlayabilir.
  • Çalışanlarınızın takip ettiği görevleri görüntüleyebilir ve yeni görevler atayabilir,
  • Mailleşmeleri kontrol edebilir,
  • Kullanıcılarla mesajlaşarak bilgi aktarımında bulunabilir,
  • Gün içerisinde hazırlanan teklifleri görüntüleyebilir ve geçmişe dönük rapor alabilir,
  • Müşteri ziyaretleri ve aramalarını planlayarak alarmlar oluşturabilir,

  • Tüm dokümanları dijitalleştirerek hızlı bir şekilde kullanıcılarınızla paylaşabilirsiniz.

Uzaktan Çalışmada Personel Takibi Neden Önemlidir?

Covid-19 nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar, kısa çalışma sürelerine geçilmesi ve diğer zorunlu tedbirler nedeniyle evlerden çalışmaya geçen şirketlerde personel takibi zorunlu hale gelmiştir. Bazı personellerin iş yükünün artması ve ekip içerisinde iş bölümünün ofis ortamındaki gibi hızlı gerçekleştirilememesi bunun en önemli nedenidir. Gün içerisinde işlerin doğru bir şekilde planlanması, iş bölüşümünü kolaylaştırırken, işlerin ofis ortamındaki düzende devam etmesini sağlar. Personel takibi ile; müşterilerin, uzaktan çalışma nedeniyle mağdur olması engellenmiş olur. Ayrıca evden çalışmalarda personel takibi, personelin iş motivasyonunu da artırmaktadır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları