Finansal Raporlama Nedir? IFRS Nedir?

Finansal Rapor Görsel

Finansal Raporlama Nedir?

Bir şirketin mali akışının, performansının belirli bir zaman aralığındaki değerlerinin raporlaştırılarak gözlenebilir hale getirilmesidir. Yasal bir zorunluluk olan finansal raporlama işlemi şirketin mecvut durumunun gözlenmesi ve ileriye dönük atacağı adımlar stratejisinin oluşturulması için önemlidir. Ayrıca dış dünyaya açıklanan finansal raporlar sayesinde şirketin şeffaflık ve güvenilirliğini artırılarak yatırımcılar için önemli bir faktördür.

Eğer bir işletmeniz, şirketiniz varsa finansal raporlamalarınız sizin için en önemli konulardan biridir. Özellikle de büyümek isteyen firmalar için hatasız ve hızlı ulaşabildiği finansal raporları, stratejilerini doğru belirlemesi için çok önemlidir. Hem anlık satış strateji belirlemek için hem de şirketinin uzun vadede büyüme planı için finansal raporlamalarınız size bir yol gösterici olacaktır.


Finansal Raporlama Ne Sağlar?

1-) Karar Verme Süreçleri: Finansal raporlar, işletmenin mali durumu hakkında bilgi sağlar ve yöneticilerin, yatırımcıların ve diğer ilgili tarafların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Kararlar, bütçe oluşturma, yatırım yapma, proje planlama ve diğer stratejik adımların atılmasını içerir.

2-) Şeffaflık ve Güvenilirlik: Finansal raporlama, işletmenin mali durumunu, faaliyetlerini ve performansını dış dünyaya açıklar. Bu şeffaflık ve güvenilirlik, yatırımcıların, kredi verenlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin işletmeye olan güvenini artırır.

3-) Yasal ve Düzenleyici Uyum: Birçok ülkede, işletmelerin yasal düzenlemelere uyumlu olarak finansal raporlama yapmaları yasal bir zorunluluktur. Finansal raporlar, vergi beyannamesi hazırlamak, yasal kurallara uymak ve denetimlerden geçmek gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kullanılır.

4-) Performans Değerlendirmesi: Finansal raporlar, işletmenin geçmiş performansını değerlendirmeye yardımcı olur. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı tablosu gibi raporlar, işletmenin ne kadar karlı olduğunu, finansal durumunu ve nakit yönetimi becerilerini ortaya koyar.

5-) Yatırımcı ve Kredi Alıcısı İlişkileri: İşletmeler, yatırımcıların ve potansiyel kredi alıcılarının ilgisini çekmek için finansal raporlama yaparlar. Yatırımcılar, işletmenin finansal performansını ve gelecek potansiyelini değerlendirirken finansal raporlardan yararlanır.

6-) Stratejik Planlama: Finansal raporlar, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgiler, işletmenin stratejik planlarının oluşturulmasında ve iyileştirme alanlarının belirlenmesinde rehberlik eder.

7-) Mali Analiz ve Verimlilik Değerlendirmesi: Finansal raporlar, işletmenin mali verimliliğini ölçmek için kullanılır. İşletme sahipleri ve yöneticileri, finansal analizlerle maliyetleri azaltmak, gelirleri artırmak ve işletmenin performansını iyileştirmek için önlemler alabilirler.


Sonuç olarak, finansal raporlama, işletmenin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayarak, yönetim ve ilgili tarafların daha iyi bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda yasal uyumluluğu sağlar, güvenilirlik ve şeffaflık sağlar, yatırımcı ilişkilerini güçlendirir ve stratejik planlamayı destekler.


Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Nedir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards -IFRS), dünya genelindeki şirketlerin finansal raporlarını hazırlarken uymaları gereken küresel muhasebe standartlarıdır. IFRS, finansal raporların şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve anlaşılabilirliği artırmak ve uluslararası işletmelerin finansal performansını ve durumunu daha doğru bir şekilde yansıtmak için oluşturulmuştur. Aynı zamanda şirketlerin finansal raporlarının global düzeyde anlaşılabilmesi adına “ortak bir dil” olarak geliştirilmiş bir standarttır. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK, kendilerine bağlı kurumlarda uygulanmak üzere IFRS ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları’nı yürürlüğe koymuştur.

IFRS, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board - IASB) tarafından geliştirilir ve yayınlanır. IASB, özerk ve bağımsız bir kuruluştur ve IFRSleri hazırlamak ve revize etmek için tüm dünyadan finansal uzmanlar, muhasebeciler ve paydaşlarla işbirliği yapar.IFRS, finansal tabloları hazırlarken şirketlerin uyması gereken ana muhasebe konularını düzenler. Bu konular arasında gelir tanımlama, maliyet muhasebesi, varlık değerlemesi, finansal araçlar, stoklar, borçların sınıflandırılması ve ölçümü, kiralama işlemleri, işletme birleşmeleri ve diğer önemli finansal konular bulunur.

IFRS, dünya genelinde birçok ülke ve bölgede resmi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bazı ülkeler halen kendi ulusal muhasebe standartlarını kullanmaktadır. Ancak, IFRSye geçiş süreci genellikle uluslararası işletmelerin finansal raporlama süreçlerini standartlaştırmak ve küresel yatırımcılara daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmak amacıyla devam etmektedir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, finansal raporlamanın kalitesini artırmak ve dünya genelindeki işletmelerin daha şeffaf ve güvenilir bilgiler sunmasını sağlamak için sürekli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Bu nedenle, finansal profesyonellerin ve şirketlerin IFRSin en son sürümünü ve güncellemelerini takip etmeleri önemlidir.

Evobulut kullanıcıları işletmelerine dair ön muhasebe, satış, üretim, müşteri ilişkilerini tek platformdan yönetip finansal raporlarına standartlara uygun bir şekilde anında ve hatasız bir şekilde ulaşabiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin hem süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırıyor hem de büyüme ve e-dönüşüm yollarında en büyük destekçisi oluyor.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları