Form BA-BS Bildirimlerine Yeni Düzenleme

form-ba/bs-bildirimleri

Maliye Bakanlığı’nın denetim araçları arasında yer alan Form BA ve Form BS için önemli bir değişiklik gündemde. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.01.2021 tarihinde yayımlanan ve 01.07.2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi kararlaştırılan yönetmelik ile Form BA ve Form BS kullanımında değişikliğe gidiliyor.

Alım ve satımlara ait KDV tutarı hariç olmak üzere 5.000₺ ve üzeri tutarlarda düzenlenen faturalar, takip eden ayın 5’inde vergi dairelerine bildiriliyordu. Yeni düzenleme ile bu bildirime e-fatura ve e-arşiv faturaların dahil edilmeyeceği, sadece basılı kâğıt faturaların bildirime konu edileceği açıklandı. Bu durumda firmalar, KDV hariç tutarı 5.000₺ üzerinde olsa bile; e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak düzenlenen faturaları BA ve BS formlarında bildirmeyecekler. Bu durum firmaların iş yüklerini azaltırken, kağıt fatura takibinin yapılabilmesi ve sahte ya da uygunsuz faturaların önüne geçilebilmesi anlamında da büyük önem taşıyor.

31375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ, aynı kişi ya da kurumdan alınan ya da aynı kişi ya da kurum adına düzenlenen tüm alım ve satış faturalarının kağıt fatura ya da elektronik belge olmasına bakılmaksızın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de belirtiyor. Aynı kurumdan alınan e-fatura ya da e-arşiv fatura, varsa kağıt ortamında düzenlenen diğer faturalar ile toplu olarak değerlendirilecek ve KDV tutarı hariç 5.000₺ haddini aşıp aşmadığı toplu olarak değerlendirilecektir.

Bu durumu birkaç örnek ile açıklayalım:

  • A firması tarafından düzenlenen KDV tutarı hariç 4.650 ₺ tutarlı e-fatura ve beraberinde aynı firma tarafından düzenlenen KDV tutarı hariç 150₺ ve 230 ₺  tutarında  iki adet basılı kağıt faturayı ay içerisinde muhasebeleştirdiğimizi düşünürsek. Fatura toplamları 4.650+150+250=5.050₺ olacaktır. Bu durumda, fatura toplamları yasal sınır olan 5.000₺ üzerinde kalacağından A firmasından yapmış olduğumuz alımlara ilişkin olarak hazırlayacağımız Form BA içerisinde, yalnızca kağıt faturalara ait olan 150+250= 400 ₺ tutarını beyan etmemiz gerekecektir. A firması da aynı dönem için bildireceği Form BS içerisinde sadece kağıt fatura toplamı olan 400₺’lik kısmı bildirecek 4.650₺ tutarlı e-fatura ile ilgili bildirimde bulunmayacaktır.
  • B firması tarafından düzenlenen KDV Hariç 3.700₺ tutarlı e-fatura ve 400 ₺ tutarlı kağıt fatura dikkate alındığında; toplam tutar olan 3.700+400=4.100₺ yasal sınırın altında kalacağından BA ve BS bildirimlerinde bu tutarlar dikkate alınmayacaktır. BA ve BS formu içerisinde yer alan beyan edilecek bilginin bulunmadığına dair kutucuk işaretlenerek formu kaydetmek yeterli olacaktır.
  • C firması tarafından tamamı elektronik ortamda düzenlenen, KDV Hariç 5.500₺ tutarlı fatura, bu fatura dışında herhangi bir basılı kağıt fatura bulunmaması nedeniyle BA formunda beyan edilmeyecek aynı şekilde C firması da BS formunu oluştururken beyan edilecek bilginin bulunmadığına dair olan kutucuğu işaretleyerek formu iletebilecektir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları