Geriye Dönük E-Fatura Kesilir mi?

Geriye Dönük E-Fatura Kesilir mi?

e-Fatura’nın iş hayatında kullanıma başlanması, birçok anlamda muhasebe işlemlerini kolaylaştırmıştır. Tarafınıza kesilen faturaların takibi ve kontrolü eski usüle nazaran çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Muhasebe çalışanlarının, şirket adına düzenlenen kağıt faturalar nedeniyle yaşadığı ek iş yükü azalmıştır. Faturanın geç teslim alınması nedeniyle oluşan hak kayıplarının önüne geçilmiştir. Ayrıca e-Fatura ile maliye kontrolleri de daha kolay hale gelmiştir.

e-fatura düzenleyen firmaların verdiği hizmetlere ilişkin faturayı hizmet ya da mal satışından önce düzenlemeleri mümkündür. Ancak mal ve hizmet satışı gerçekleştikten sonra faturanın düzenlenebilmesi için 7 gün kuralı uygulanmaktadır. Faturalar en çok 7 gün öncesine ait olması koşuluyla düzenlenebilmektedir. Bu durumda; 15 Ocak tarihinde yapılan bir işlemin faturası en geç 22 Ocak tarihinde düzenlenmiş olmalıdır. Geriye dönük olarak düzenlenen e-faturalarda, 7 günlük sürenin aşılması durumunda; fatura düzenlenebilecek ancak %10 Usulsüzlük cezasına tabi olacaktır. Bu tür cezalar ile karşılaşılmaması adına, e-fatura zamanında düzenlenmeli, mümkün olmadığı durumlarda en geç 7 gün içerisinde geriye dönük tarihli fatura olarak oluşturulmalıdır.

e-Fatura sisteminde oluşturulan faturalar için, seri numaralarında harf kodundan sonra gelen ilk rakam faturanın kaç gün öncesi için düzenlendiğini gösterir. FT koçanı için fatura oluşturduğunuz düşünüldüğünde; satış tarihi itibari ile oluşturulan e-fatura FT0…. Şeklinde bir seri numarasına sahip olacaktır. Eğer faturayı bir gün öncesi bir tarih için düzenleyecekseniz seri numarası FT1…. Olarak başlayacaktır.

FT2….

FT3….

FT4….

FT5….

FT6….

FT7….

Şeklinde, en geç 7 gün öncesi tarihe fatura oluşturmanız mümkündür. 7 günü geçmesi durumunda oluşturulacak fatura da FT7…. Şeklinde başlayacak ve boş olan ilk seri numarasına düzenlenecektir. Ancak bu durumda oluşturulan fatura için usulsüzlük cezası işleneceğini unutmamalısınız. 8. Günde geriye dönük olarak bir faturayı işleme alabiliyor olmanız bunun usule uygun olduğu anlamını taşımaz.

e-Fatura düzenlerken usulsüzlük cezalarından kaçınabilmek için, fatura tarihlerine son derece özen göstermelisiniz. Özellikle satış faturalarının, satış gününde ya da en geç bir hafta içerisinde düzenlenmesi gerektiğini unutmamalısınız. Geriye dönük işlemlerden kaçınmak ve bunu bir alışkanlık haline getirmemek sizi bu cezalardan koruyabilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları