İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR tarafından geliştirilen ve işverenlerin yaşadığı kalifiye eleman bulma sorununa çözüm getirmeyi hedefleyen işbaşı eğitim programı, Çalışma ve İş Kurumu ve İl Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarla sürdürülmektedir. Şartları İŞKUR tarafından belirlenen program, işverenlerin kolayca faydalanabileceği basit bir başvuru ilkesine dayanır.

İşbaşı Eğitim Programından Nasıl Yararlanabilirsiniz?

En az iki sigortalı çalışanınızın olması ve İŞKUR kurumuna kayıtlı olmanız başvuru için ön şartlar arasındadır. İşbaşı eğitim programından faydalanmak isteyen işverenlerin kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonundan faydalanmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca kamu kurumları ve kamu kurumu teşkilatında bulunan işverenlerin bu programdan faydalanması mümkün değildir.

Başvuru belgeleri;

 • İşveren taahhütnamesi
 • Ön talep ve talep dilekçeleri
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • İşverenin hukuki durumunu belgeleyen belge
 • Sigortalı çalışanların sayısını ve son üç aylık prim ödeme durumunu belgeleyen sigorta dökümü
 • İmza sirküleri

Başvuru belgeleri ile bağlı bulunulan ilin çalışma ve iş kurumuna yapılacak başvuru neticesinde, uygun görülen iş yerleri, işbaşı eğitim programından faydalanmaya başlayabilir.

İşbaşı Eğitim Programlarından Ne Kadar Süre ile Faydalanabilirsiniz?

Haftalık toplam 45 saati aşmamak şartı ile haftanın 6 günü ve günde en fazla 8 saat çalışma mümkündür.

 • İmalat sektöründe en fazla 6 ay
 • Bilişim sektöründe en fazla 6 ay
 • Muhabirlik ve ilgili sektörlerde en fazla 9 ay
 • Çok tehlikeli ve tehlikeli meslek grupları için, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modülünün eğitim süresinden az olmamak üzere eğitim süresi boyunca,
 • Tüm diğer sektörlerde en fazla 3 ay süresince işbaşı eğitim programından faydalanmak mümkündür.

İşbaşı Eğitim Programında İŞKUR Tarafından Karşılanan Giderler Nelerdir?

 • 0-15 yaş arası çocuğu olan çalışanlar için günlük 95 ₺ zorunlu gider için ödeme İŞKUR tarafından yapılır.
 • Sadece imalat sektörü için geçerli olmak üzere, çalışan annelerin bakmakla yükümlü oldukları 2 ile 5 yaş arası çocukları için her ay 400 ₺ bakım desteği İŞKUR tarafından karşılanır.
 • Genel sağlık sigortası ve iş kazası, meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları