Kolektif Şirket Nedir?

Kolektif Şirket Nedir?

Kar amacı ile, bir ticaret unvanı altında bir araya gelen en az iki ortaktan oluşan ve ortakların, şirket alacaklarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ticari şirket türüdür. Bu şirketlerde ortaklar sadece gerçek kişilerden oluşabilir ve limitet şirketler, anonim şirketler ya da diğer tüzel kişiler bu şirketin ortağı olamazlar.

Kolektif şirketler; bankacılık ve sigortacılık sektörleri hariç, hemen her sektörde faaliyet gösterebilmektedir. Bu iki sektör dışında herhangi bir sektör kısıtlaması olmamasına karşın, genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Şahıs şirketleri arasında çok yüksek paya sahip değildir. Genellikle basit ve kısa süreli işlerin yapımında kurulan şirketler arasında gösterilebilir.

Kolektif Şirketlerde Sorumluluk Kime Aittir?

Kolektif şirketlerde, şirket tüzel bir yapıya sahiptir ve şirket alacaklarına karşı birinci derecede oluşan sorumluluk şirkete aittir. Ancak; şirket sermayesini aşan alacaklar ve ödeme güçlüğü durumunda, şirket ortakları tüm mal varlıkları ile sorumlu duruma gelirler. Ortaklık pay durumu resmi olarak belirlenmemişse, şirket alacakları ortak sayısına bölünerek eşit oranda sorumluluk ikincil olarak ortaklara aktarılacaktır. Ortakların tüm mal varlığı ile sorumlu olması beklenmektedir.

Kolektif Şirketlerde Yönetim Nasıldır?

Kolektif şirketlerde yönetim tüm ortaklar tarafından yürütülen bir süreçtir. Kolektif şirket ortakları, yönetim konusunda hak sahibidir. Kolektif şirket ana sözleşmesinde, ortaklık pay ve durumları belirlenmelidir. Kar ve zarar durumlarında, ortakların sorumluluğu, ana sözleşmede belirlenen oranlar usulünce belirlenecektir. Eğer hiçbir pay ve oran belirtilmemişse, zarar ve kar dağıtımı eşit oranda gerçekleştirilecektir.

Kolektif Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

  • Ortaklardan en az birinin isim ve soy ismini ve aynı zamanda şirket türünü de içeren ticaret unvanı belirlenmelidir.
  • Ortaklar noterden imza sirküleri almalı,
  • Tüm ortaklara ait nüfus belgeleri ticaret sicil memurluğuna teslim edilmeli,
  • Kayıt beyannamesi doldurulup, ticaret sicil memurluğuna teslim edilmeli,
  • Ticaret odası ya da sanayi odası kaydı yapılmalı,
  • Şirket kuruluşu ve ticaret unvanı, ticaret sicil gazetesinde yayımlanmalı,
  • Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna gerekli başvurular yapılmalı.
  • Şirket vergi levhası alınarak, fatura basımı ve kaşe oluşturulmalı,
  • Yazar kasa açılış işlemleri tamamlanmalıdır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları