Komandit Şirket Nedir?

Komandit Şirket Nedir?

Şahıs şirketi çeşitleri arasında belki de en çok merak edilen ancak bir o kadar da az karşılaştığımız şirket türüdür. Adi komandit şirketler, ortaklık yapıları ve sorumlulukları bakımından diğer şirketlerden oldukça farklı bir konumdadır. Bu şirket türünde ortaklar sorumluluğa katılması anlamında birbirinden farklılaşır. Komandit şirket tanım olarak; iki ya da daha fazla ortağın, tüzel bir kimlik altında belirli şartlar doğrultusunda bir araya gelerek oluşturduğu şirketlerdir. Şirket ortaklarından bir kısmı şirket yönetiminde bulunurken şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumluluğa sahipken bir diğer kısmı sınırlı sorumluluğa sahiptir.

Komandit Şirket Ortaklık Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Adi komandit şirketlerde komandite ve komanditer ortak olmak üzere iki farklı ortaklık yapısından söz edilir. Komandite ortak, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumludur ve şirket yönetiminde görev alabilir. Komanditer ortak ise, şirket alacaklılarına karşı sınırlı olarak sorumludur. Komanditer ortak şirket yönetiminde görev alamaz. Görev alması gerektiğinde ortak artık komandite ortak olarak kabul edilir ve sorumluluğu sınırsız hal alır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, komanditer ortaklar, şirket paylarını serbest bir şekilde devredebilir. Sahip olduğu payların yönetiminde anonim şirket ortaklarının sahip olduğu hak ve yetkilere sahiptir. Adi komandit şirketlerde ise komanditer ortağın paylarını devretmesi ancak diğer ortakların rızasına bağlıdır.

Komandit Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

  • Şirket ana sözleşmesi hazırlanır ve tüm komandite ortaklar tarafından noter kanalında imzalanır,
  • Muhasebeci ile anlaşma sağlanarak vekaletname hazırlanır,
  • Ticaret odası ve Sanayi odası için başvurular yapılır,
  • Vergi dairesi ve vergi numarası başvuruları tamamlanır,
  • Şirket ortakları adına imza sirküleri noter kanalınca hazırlanır,
  • İşyeri açma ruhsatı için bağlı bulunulan belediyeye başvuru yapılır,
  • Fatura, makbuz ve formları düzenlenir ve kaşe hazırlanır,
  • Yazarkasa açış işlemleri tamamlanır
  • Vergi dairesi yoklaması için randevu alınarak gerekli evraklar hazırlanır,
  • Vergi levhası alınır.

Bu aşamadan sonra komandit şirket açılış işlemleri tamamlanmış olacağından şirket faaliyetlerine başlayabilir. Şirket yapısı ve sektörüne bağlı olarak bazı özel izin ve belgelerin gerekebileceği unutulmamalıdır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları