Limited Şirket Nedir?

limited şirket nedir?

Limited şirket; sermaye şirket türleri arasında en çok rastlanan şirket türüdür. Genellikle girişimciler, şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki farklar konusunu oldukça merak eder. Limited şirket mi yoksa anonim şirket mi kurmalıyım sorusu da sıkça akıllara gelir. Limited şirket; sermaye yapısı ve özellikleri nedeniyle pek çok sektör için oldukça avantajlı bir şirket türüdür. Limited şirketi tanımlamak gerekirse; en az bir, en fazla elli kişi tarafından kurulan, sermaye pay ve sorumlulukları belirlenmiş ve belirli bir ticaret unvanı altında faaliyet gösteren şirketler diyebiliriz. Bankacılık ve sigortacılık haricinde kalan tüm sektörlerde limited şirket faaliyet gösterebilir. Ortakların şirket sermayesi üzerindeki sahiplik oranları belirlidir ve toplam oran her zaman için şirket sermayesinin tamamına eşittir.

Limited şirket kurulması için sermaye tutarının en az 10.000₺ olması gerekir. Bu sermayenin dörtte biri oranına denk gelen tutarın şirket kuruluşu aşamasında, geri kalan tutarın ise kuruluştan itibaren 24 ay içerisinde ödenmiş olması gerekir. Üzerinde herhangi bir tedbir ya da haciz bulunmayan ve nakde çevrilebilen, fikri mülkiyet hakları, sanal ortam ve adları ise ayni sermaye olarak şirkette kullanılabilir.

Limited Şirket Unvanı Nasıl Seçilir?

Limited şirketler, kuruluş aşamasında seçtikleri unvanı ticaret siciline kaydettirerek tüm işlemlerini bu unvan üzerinden gerçekleştirmektedir.  Limited şirketler, unvanlarında ana faaliyet konularını kısaltma yapmadan kullanırlar. Unvan olarak seçilen kelime, ahlaka, yasalara aykırı olmayacak ve yanlış kanaatler oluşturmasına neden olmayacak kelimelerden seçilmelidir. Unvanda Türk, Türkiye, Cumhuriyet ya da Milli kelimelerinin geçmesi sadece bakanlar kurulu kararı ile mümkün olacaktır.

Limited Şirketler Hangi Vergilere Tabidir?

Faaliyetlerini limited şirket olarak sürdüren kuruluşlar, kurumlar vergisi mükellefidir. Aylık ya da 3 aylık olarak verecekleri muhtasar beyannameler ile gelir stopaj vergilerini ödemekle yükümlüdür. Aylık olarak KDV beyannamesi ve 3 aylık dönemlerde Kurum Geçici Vergilerini ödemekle yükümlüdür.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

 • Noter üzerinden verilecek vekalet ile Muhasebeci yetkilendirilir.
 • Ortakların ikametgahları, kimlik fotokopileri, 3 adet vesikalık fotoğrafları, işyeri kira kontratı belgeleri ve belirlenen şirket ünvanı, sermaye tutarı, oranları ve belirlenen şirket yetkilisi bilgileri hazırlanmalı ve muhasebeciye iletilmelidir.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanır.
 • Vergi kimlik numarası alınarak banka hesapları şirket adına açılabilir. Şirket adına banka hesabı açmak zorunluluğu 2018 yılı itibari ile kaldırılmıştır.
 • Ticaret sicil kaydı yapılır.
 • Şirket imza sirküleri oluşturulup, şirket adına muhasebeci vekaleti oluşturulur.
 • Vergi dairesine işe başlangıç için başvuru yapılır ve yoklama işlemleri tamamlanır.
 • Bağkur başvurusu yapılır.
 • Yazar kasa açılış işlemleri tamamlanır.
 • Fatura, irsaliye ve tahsilat-tediye makbuzları bastırılır.
 • Sanayi odası, ticaret odası başvuruları yapılır.
 • Belediye işlemleri için başvurular yapılır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvurusu sonrasında şirket faaliyetlerine başlayabilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları