Medikal Sektörü 1 Temmuz'da e-Faturaya Geçiyor!

Medikal Sektörü 1 Temmuz’da e-Faturaya Geçiyor

Medikal sektörü için e-fatura kullanımı zorunlu hale geliyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanıp yürürlüğe giren tebliğ, e-fatura kullanım şartlarını ve zorunlu sektörleri ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Sağlık sektörü için devrim niteliği olabilecek bu değişim ile e-fatura kullanımı daha da yaygınlaşmış olacak. E-fatura kullanımının hem çevreye katkı sağlaması hem de işlemleri hızlandırması açısından büyük önem taşıdığını belirtmeliyiz. Hata ihtimallerinin en aza indirilmesi, faturasız işlemlerin önüne geçilmesi anlamında da medikal sektörüne fayda sağlayacağını söylemek mümkün.

e-Fatura Tebliği Hangi Kuruluşları Kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ, hastanelerden kaplıcalara kadar sağlık sektörünün içindeki bütün kurum ve kuruluşları kapsıyor. Tebliğ kapsamındaki başlıca yerler şunlar; hastaneler, tıp merkezleri, dal merkezleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, diyaliz merkezleri, tanı merkezleri, tetkik görüntüleme merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, tıbbi malzeme ve cihaz tedarikçileri, işitme merkezleri, optik merkezler, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün sunan veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları ve benzeri yerler. 

Tebliğ kapsamına göre 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm işletmeler e-fatura sistemine geçecek. 1 Temmuz tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura sistemine geçecek. E-arşiv fatura uygulaması kapsamına girmeyenler de 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenledikleri faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi aşması halinde Başkanlık tarafından sunulan e-belge düzenle portalı üzerinden düzenleyecek. 

Hayatın dijitalleşmeye kaydığı 21. yüzyılın gerekliliklerinden olan bu çevreci tebliğe uymayan işletmelere/ kişilere cezai işlem uygulanacak. Tebliğe eklenen e-adisyon uygulaması sayesinde kağıt üstünde alınan adisyonlar da online sistem üzerine geçecek. Bilanço ya da işletme hesabı esasına göre vergilendirilen hizmet işletmeleri kağıt üzerinde düzenlemek olduğu adisyonu e-belge olarak düzenlemeye devam edecek. Son olarak tebliğde e-irsaliye uygulamasına geçiş süresi ile ilgili olarak hasılatı 25 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin müteakip hesap döneminin 7. ayı başından itibaren uygulamaya geçecekleri belirtildi.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları