Oto Kiralama Yazılımı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Oto Kiralama Yazılımı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Oto kiralama sektöründe faaliyet gösteren şirketler açısından, müşteri bazında birçok bilgi ve belgenin güvenli bir şekilde saklanması önemlidir. Kiralama kontratı başta olmak üzere; trafik sigortası, kasko ve ruhsat fotokopilerinin ofis ortamında saklanması gerekebilir. Ancak bu durum bir yandan kağıt israfına neden olurken, öte yandan klasörleme nedeniyle ofis işlerinin yavaşlamasına yol açar. Oto kiralama yazılımı kullanmanın en büyük avantajı, belgelerin dijital ortamda saklanmasına olanak tanımasıdır.

Oto kiralama yazılımı kullanıldığında, plaka bazında gider takibi yapılabildiği gibi yine plaka bazında gelir takibi de yapılabilir. Bu durum, filo içerisinde yer alması gereken marka ve modellerin belirlenmesinde şirkete önemli ip uçları verecektir.

Oto Kiralama Yazılımı ile;

 • Oto kiralama firmasına ait tüm plakalara ait resmi belgeler dijital ortamda depolanabilir,
 • Firma araçlarına ait trafik sigortası ve kasko bitiş tarihleri tek bir ekranda kontrol edilebilir,
 • Araç muayene tarihleri kolaylıkla takip edilebilir,
 • Müşteri bilgileri kaydedilerek gerekli durumlarda kolaylıkla çağrılabilir,
 • Müşteri bazında indirim ve kupon tanımlaması yapılabilir,
 • Fiyat teklifleri kolaylıkla hazırlanarak müşteriler ile paylaşılabilir.
 • Kontrat süresi içerisinde araç plakasına düzenlenen trafik cezalarının hangi müşteriye ait olduğu kolaylıkla tespit edilebilir.
 • Trafik cezası, otopark ücretleri ya da temizlik giderleri gibi müşteriye ait olduğu tespit edilen masraflar tek tuşla müşteri hesabına tahakkuk ettirilebilir.
 • Oto kiralama yazılımı kullanıldığında, işleyişteki fazladan bürokrasi ve kağıt israfının önüne geçilmiş olur.
 • Müşteri telefon görüşmeleri ve mailleri tek bir noktada toplanarak gerektiğinde kolaylıkla kontrol edilebilir.
 • Müşterilere toplu SMS ya da Mail kampanyaları düzenlenerek tanıtım ve reklam çalışmaları yapılabilir.
 • Ofis içerisinde ya da dışında, internetin olduğu her ortamda, cep telefonu tablet ve bilgisayardan araç takvimine ulaşılarak boş ve dolu araçlar görüntülenebilir.
 • Araç bakımları detaylı olarak işlenerek gereksiz tamir bakım giderlerinin önüne geçilebilir.
 • Müşteri kiralama kontratları tek tuşla hazırlanarak müşteri ile paylaşılabilir.
 • Kiralama danışmanlarına görev atanarak atanan görevlerin takibi kolaylıkla sağlanabilir.
 • Müşterilerin doğum günleri gibi özel günleri takip edilerek bu günlere özel kampanya ya da indirim tanımlanması ile müşteri sadakati oluşturulabilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları