Özel İletişim Vergisi Nedir?

Özel İletişim Vergisi Nedir?

Özel iletişim vergisi; 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde büyük bir yıkıma neden olan deprem neticesinde, oluşan maddi yaraların hızlı bir şekilde sarılması amacı ile, bir defaya mahsus olarak alınacak bir vergi olarak ortaya çıkmıştır. İlk çıkış amacı nedeniyle ismi o dönem “Dayanışma Vergisi” olarak da bilinen verginin, 26 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe alınan kanun ile 31.12.2003 tarihine kadar devam ettirilmesine karar verilerek şu anda hepimizin bildiği Özel İletişim Vergisi haline dönüşmesi sağlanmıştır.

Özel İletişim Vergisi, başlangıçta cep telefonu haberleşme servisleri tarafından ön ödemeli kartların satışları dışında kalan tüm satış, devir ve iletişim hizmetlerine %25 oranında hesaplanarak alınmaya başlanmıştır. 18 Kasım 2005 tarihi itibari Gider Vergileri Kanunu’na eklenerek bu tarih itibari ile kalıcı bir hale getirilen vergi, üç farklı oran üzerinden hesaplanarak uygulanmaya uzun bir süre devam ettirilmiştir. Bu dönemde; cep telefonları ile yapılan sesli görüşmelerin vergilendirilmesinde %25 olan oran, sabit telefonlar üzerinden yapılan sesli görüşmelerin vergilendirilmesinde %15 ve internet kullanım bedellerinin vergilendirilmesinde %5 olarak belirlenmiş ve hesaplamalar bu oranlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

Özel İletişim Vergisi oranları, 2018 yılına gelindiğinde yeniden düzenlemiş ve üç farklı oran yerine, tüm iletişim hizmetlerinde geçerli olmak üzere %7,5 olarak belirlenen oran kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde cep telefonu görüşmeleri ve sabit telefon görüşmelerinde orandaki düşüş nedeni ile bir miktar düşüş olmuş ancak internet kullanım ücretlerinde %2,5 oranında bir vergi zammı oluşmuştur. İnternet kullanımlarında uygulanan vergi oranının yükseltilmesinin ana nedenlerinden biri de internet kullanımındaki artış ve telefon görüşmelerinin de internet üzerinden sağlanmasını kolaylaştıran uygulamalardır.

Son olarak; 30.01.2021 tarihinde özel iletişim vergisi %2,5 oranında arttırılarak %10 olarak yeniden düzenlenmiş ve karar resmi gazetede yayınlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarih itibari ile ön ödemeli kartların satışları haricinde, telefon ile yapılan haberleşmelerde, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamında, cep telefonu üzerinden yapılacak sesli görüşmeler, sabit telefonlar üzerinden yapılacak sesli görüşmeler ile internet kullanımına ilişkin ücretlere Özel İletişim Vergisi %10 olarak uygulanacaktır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları