Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği

Pandemi Sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği

Küresel bir salgın ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde ülke ekonomimiz de salgının yaratmış olduğu kriz ile mücadele etmektedir. İmkanı olan şirketler evden çalışma modelini uygulasa da geçen her yeni gün ile artan vaka sayısı evden çalışamayan üretimden hizmete birçok sektörü zor durumda bırakmış ve durma noktasına getirmiştir. Yaşanılan ekonomik zorluklar karşısında ise devlet, işletmelerin bunu en az hasar ile atlatması adına önlem olarak ’Kısa Çalışma Ödeneği’ni devreye almıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, İşkur tarafından belirlenmiş olan genel ekonomik, bölgesel, sektörel krizler ile zorlayıcı sebeplerin yaşanması halinde devreye alınan; iş gücünün devamlılığının sağlanması ve ekonomideki istihdamın korunması adına başlatılan önlem amaçlı bir devlet desteğidir.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul olan işletmeler haftalık çalışma saatlerini geçici bir süre için en az üçte bir oranında azaltır ya da süreklilik koşulu olmaksızın iş yerindeki çalışmalarını tamamen ya da geçici olarak en az dört hafta süre ile durdurur. Bu süre ise en fazla üç ay ile sınırlıdır.

Kısa Çalışma Ödeneğine Kimler Başvurabilir?

İŞKUR’un belirlemiş olduğu genel ekonomik, bölgesel, sektörel krizler ile zorlayıcı sebeplerin yaşanması sonucunda aldıkları önlemler ile faaliyetlerine kısa bir süre ara veren iş yerleri ve çalışmalarını durduran işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

Başvuru sadece işletme sahibi tarafından yapılabilir. Çalışanlar kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR yaşanılan salgın sürecinde ‘dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep’ kapsamında bu ödenek desteğini hayata geçirmiştir. COVID-19 salgını sürecinde başvuru yapan işletmenin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için yerine getirmiş olması gereken birtakım hukuki koşullar bulunmaktadır.

  • Başvuru yapılabilmesi için işverenin İŞKUR kaydı bulunmalıdır.
  • Kısa çalışma ödeneğinden Covid-19 nedeniyle yararlanabilmek için kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.
  • Adına başvuru yapılan çalışanların son 60 gün içinde aralıksız çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca işverenin son üç yıl içinde çalışanının adına en az 450 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.
  • Yapılan değişiklikler ve güncellemeler 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yalnızca Covid-19 kaynaklı kısa çalışma başvuruları için geçerlidir.

Yapılan başvurular sonrasında işyeri sahibinin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince uygun bulunması sonrasında kısa çalışma başvurularının sonucu, başvuru tarihinden başlayarak 60 gün içinde işverene bildirilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süreci

İŞKUR’un sitesinde yayınlanmış olan formların doldurulması ile başvuru süreci başlamış olur.

  • Kısa Çalışma Talep Formu
  • Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

İşverenler formlarda gereken kısımları doldurup kaşe imza yaptıktan sonra e-posta aracılığıyla İŞKUR’a kısa çalışma talebinde bulunabilirler.

Başvuru için gerekli formlara İŞKUR’un web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Yararlanılan Destekler Nelerdir?

Başvurusu kabul edilen işletmelerin çalışanlarına bu süre zarfı içinde,

  • Kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi (Her ayın 5’inde çalışan adına PTT şubelerine yatırılacaktır.)
  • Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi

hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Nedir?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Alınacak olan kısa çalışma ödeneğinin hesaplanması başvuru sürecindeki belirtilen süreye göre hesaplanır. Örnek olarak haftada 45 saat çalışan bir işyerinin başvuru sonrasında çalışma saatlerini 1/3’e düşürmek isterse 30 saat çalışmayacağını belirtmesi ile bu 30 saatin ödemesinin işsizlik fonundan çalışanlara yapılması gerekir. Kalan 15 günlük sürenin ise işveren tarafından ödemesi yapılır.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kurum, tekrar faaliyetlerini başlatmaya karar verdiğinde işveren bunu İŞKUR’a ve çalışanlarına altı iş günü öncesinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşverenin belirttiği tarih itibari ile kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlerden kaynaklı oluşan ödemeler ise işverenden tahsil edilir.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları