Cari Virman İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Cariler arasındaki para akışının kontrolü sağlanır.

Finans Yönetimi > Cari Virman kısmına gelinir. Ekle butonuna basılır. Gelen ekrandan gerekli alanlar doldurulur.


cari virman


Belge No: Yapılan işlemin belge numarasını ifade eder. Otomatik olarak eklenir.

Tarih: Yapılan işlemin tarihinin girişi sağlanır.

Borç: Borç durumunu gösterir. Detaylardan borç eklendiğinde otomatik olarak güncellenir.

Alacak: Alacak durumunu gösterir. Detaylardan alacak eklendiğinde otomatik olarak güncellenir.

Bakiye: Bakiye durumunu gösterir. Borç alacak durumuna göre otomatik olarak güncellenir.

Gerekli alanlar doldurulup kaydet butonuna basılır. Detaylar kısmından satır ekle butonuna tıklanır. Gelen ekrandan gerekli alanlar doldurulur.


cari virman


Müşteri: Cari virman işlemi kimler arasında gerçekleşecekse onun seçimi sağlanır.

Açıklama: Yapılan işlemle ilgili açıklama bilgisi eklenir.

Borç: Borç girişi yapılır.

Alacak: Alacak girişi sağlanır.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra “Onayla” butonuna basılarak işlem tamamlanır.


cari virman

Müşterilerimizin Değerli Yorumları