Ek Alanlar Tasarım Ekranına Nasıl Eklenir ?

Ek alan; program içerisinde yer almayan ve fakat ihtiyacınız olan alanların oluşturulmasında etkilidir.

Program içerisinde ihtiyacınız olan alanların ek alanlar yardımı ile birlikte oluşturabilirsiniz. Bu oluşturulan ek alanların teklif, sipariş, irsaliye ve fatura tasarımına eklenmesi mümkündür. Teklif modülünde ek alan bilgileri kısmından ek alanlar oluşturulur.


ek alan


Ek alanı oluşturduktan sonra “Tabloya kolon olarak ekle” ibaresinin aktif olması gerekmektedir. Bu ibareyi işaretledikten sonra İşlemler – Şablon Seçenekleri kısmından rapor tasarımı ekranına göre Sql Data Source de yer alan “Master” alanından ek alan bilgisini kontrol edebilirsiniz.


ek alan2

Müşterilerimizin Değerli Yorumları