Excel Aktarım İşlemi Nasıl Yapılır?

Excel dokümanlarınızı programa aktarabileceğiniz ekrandır.

“Araçlar” menüsünün altından “Excel Aktarım” kısmına gelinir.


1.Adım: Modül seçimi sağlanır.

Excel Aktarım İşlemi


2.Adım: Dosya seçimi sağlanır. Dosyanın “.csv” uzantılı olması önemlidir. Ve alanların hangi ayraç ile ayrıldığı önemlidir.

Excel Aktarım İşlemi 23.Adım: Excel dokümanındaki alanlarla modülde yer alan alanlar eşleştirilir.

Excel Aktarım İşlemi 3


4.Adım: İşlemin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili geri dönüş alınır.

Excel Aktarım İşlemi 4

Fatura aktarımı ile ilgili olarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları