Genel Parametreler – Aktivite Yönetimi

Aktivite yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Gene Parametreler – Aktivite Yönetimi seçilir.

aktivite yönetimi ayarlar


Görüşme Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Görüşme kayıtlarında grup bilgisinin zorunlu olup olmayacağı belirtilir.

Görev ve İş Yönetimi Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Görev ve iş yönetimi kayıtlarında grup seçiminin zorunlu olup olmayacağı belirtilir.

Sms Gönderilirken Grup Zorunlu Mu?: Sms gönderirken grup seçimi zorunlu olup olmayacağının belirlendiği kısımdır.

Etkinlik Yönetimi bilgilendirme mesajı alacak kullanıcılar: Etkinlik yönetimi bilgilendirme mesajı alacak kullanıcıların seçimi sağlanır.

Görev Eklendi Bildirimi Alınsın Mı?: Görev eklendiğinde bildirim alınsın mı bununla ilgili seçim sağlanır.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları