Genel Parametreler – Finans Yönetimi

Finans yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Gene Parametreler – Finans Yönetimi seçilir.


finans yönetimi


Kasa İşlem Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Kasa işlemlerinde grup seçimi zorunlu mu bu işlemin seçimi sağlanır.

Banka İşlem Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Banka işlemlerinde grup seçimi zorunlu mu bu işlemin seçimi sağlanır.

Borç Alacak Kapatma Şekli: Borç alacak kapatma şekli belirlenir. Faturaların otomatik mi yoksa elle mi kapatılacağının seçimi sağlanır.

Serbest Meslek Makbuzu Mail Şablonu: Serbest meslek makbuzu mail şablonu seçimi sağlanır. Şablon mail şablonları kısmından tasarlanır. Şablonu oluşturduktan sonra şablonun seçimini sağlayabilirsiniz.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları