Genel Parametreler – Hukuk Yönetimi

Hukuk yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Gene Parametreler – Hukuk Yönetimi seçilir.


hukuk yönetimi ayarları


Danışma Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Danışma kayıtlarında grup seçimi zorunlu tutulacak mı bunun seçimi yapılır.

Vekalet Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?: Vekalet kayıtlarında grup seçimi zorunlu tutulacak mı bunun seçimi yapılır.

Vekalet için kullanılacak adres tipini belirtiniz: Vekalet için kullanılacak adres tipi seçilir. Fatura adresi, kargo adresi, sevkiyat adresi gibi.

Dava büro dosya no başlangıcını giriniz: Dava büro dosya no başlangıcı girilir.

İcra dosya no çalışma şekli: İcra büro dosya no çalışma şekli girilir. Serbest ya da otomatik olarak seçim sağlanır.

İcra büro dosya no başlangıcını giriniz:  İcra dosya no başlangıcının girişi sağlanır.

Danışma takip no başlangıcını giriniz: Danışma takip no başlangıcının girişi sağlanır.

Arabuluculuk dosya no başlangıcını giriniz: Arabuluculuk dosya no başlangıcının girişi sağlanır.

Zabıtların ağaç dalını seçiniz: Zabıtların ağaç dalını seçmemizi sağlar.

Dilekçelerin ağaç dalını seçiniz: Dilekçelerin ağaç dalını seçmemize yardımcı olur.

Evrakların ağaç dalını seçiniz: Evrakların ağaç dalını seçmemize yardımcı olur.

Avukatları seçiniz: Avukatların seçimi sağlanır.

Dava Durumu Değiştirecek Kullanıcılar: Dava durumu değiştirecek kullanıcıların seçimi sağlanır.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları