Genel Parametreler – İrsaliye Yönetimi

İrsaliye yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Genel Parametreler – İrsaliye Yönetimi seçilir.


1


Siparişte İrsaliye Oluşturulduğunda Yeni Satır Eklensin: Siparişten irsaliye oluşturulduğunda yeni satır eklensin mi bunun kontrolü sağlanır.

İrsaliye Çıktısında Hizmet Satırları Gizlensin: İrsaliye çıktılarında girilen hizmet satırlarının gizlenmesiyle ilgili işlem sağlanabilmektedir. Bu parametreyi devreye aldığınız taktir de irsaliye çıktınız da hizmet satırlarınız gizlenecektir.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları