Genel Parametreler – Personel Yönetimi

Personel yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Gene Parametreler – Personel Yönetimi seçilir.


personel yönetimi ayarları


İzin Gün Hakedişi: İzin gün hakediş değerlerinin girişi sağlanır.

Personel Maaşı (Tahakkuk) Otomatik Gidere kaydedilsin mi?: Personel maaşlarının otomatik olarak gidere kaydedilip kaydedilmeyeceği belirlenir.

Personel maaşı finans gider grubu: Personel maaşı finans gider grubunun seçimi sağlanır.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları