Genel Parametreler – Randevu Yönetimi

Randevu yönetimi modülüyle ilgili olarak ayarların yapılabildiği kısımdır.

Ayarlar – Büro Tanımları – Genel Parametreler – Randevu Yönetimi seçilir.


randevu yönetimi ayarları


Randevu Yönetimi Kayıtlarında Grup Zorunlu Mu?:  Randevu yönetiminde grup seçimi zorunlu mu belirlememize olanak sağlar.

Ajanda Başlama Günü: Ajandanın başlangıç gününün belirlenmesi sağlanır.

Gün Başlama Saati: Günün başlangıç saati belirlenir.

Gün Bitiş Saati: Günün bitiş saati belirlenir.

Dakika Aralığı: Randevuların dakika aralığı belirlenir.

Pazar Çalışıyor Mu?: Pazar çalışılıp çalışılmadığı not düşülür.

Randevu Verilecek Kullanıcılar: Randevu verebilecek kullanıcıların seçimi sağlanır.

Otomatik Randevu Hatırlatma Sms’i Gönderilecek Mi?: Otomatik randevu smsi gidecek mi onunla ilgili işlem sağlanır.

Randevu Konusu Alanı Zorunlu Alan Mıdır?: Randevu konusu alanı zorunlu mu olacak onunla ilgili işlem sağlanır.

Randevu Yeri Alanı Zorunlu Alan Mıdır?: Randevu yeri alanı zorunlu mu olacak onunla ilgili işlem sağlanır.

Takvim Satır Aralığı (px): Takvim satır aralığının ayarlandığı kısımdır. Piksel olarak veri girişi sağlanır.


Müşterilerimizin Değerli Yorumları