İşlem Bordrosu Kendi Çekimiz – Müşteride Ödenen Çeklerimiz

Müşteriden iade alınan çeklerin takibini sağlamanız adına kullanılan bir işlem türüdür. Finans yönetimi – çek senet bordro – işlem bordrosu kendi çekimiz dedikten sonra “Müşteride Ödenen Çeklerimiz” ibaresi seçilir. Müşteri bilgileri doldurulduktan sonra “Evrak Ekle” ibaresi seçilir. Ve gelen listeden senet seçimi sağlanır.


işlem bordrosu kendi çekimiz


Durumu “Kendi Çekimiz” olan senetlerden seçim sağlanarak seçilenleri aktar denilir.


işlem bordrosu kendi çekimiz


Çekin durumu eklendikten sonra “ödendi” olarak güncellenecektir.Müşterilerimizin Değerli Yorumları