Verilen Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu; serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. Serbest meslek kazancı elde eden düzenler ve fatura hükmündedir.

Serbest meslek makbuzunu “Finans Yönetimi” modülü yardımı ile kesebilirsiniz. “Finans Yönetimi” – “Verilen Serbest Meslek Makbuzu” modülüne geliniz. Gelen ekrandan “Ekle” tuşuna basınız.SMM ekleme ekranı1


 


Belge No: Verilen serbest meslek makbuzunu gönderdikten sonra atanan seri numarasıdır. Manuel olarak müdahale edilmez.

Tarih: SMM’yi kesmiş olduğunuz tarihin girişi yapabileceğiniz alandır.

Müşteri: SMM’yi ileteceğiniz müşterinin seçimini sağlayabileceğiniz alandır.

Açıklama: SMM ile ilgili olarak açıklama girebileceğiniz bir alandır.

Brüt Tutar, Net Tutar ve Tahsil Edilecekten Hesapla: SMM’nin tutarını brüt tutar, net tutar ya da tahsil edilecek tutar üzerinden hesaplamanızı sağlar.

Tahsil Edilen Tutar: Yapılan hizmet sonucu tahsil ettiğiniz tutarı girebileceğiniz alandır.

KDV Tevkifatı: Eğer SMM'de tevkifat uygulanmayacaksa "YOK" olarak seçim sağlayabilir, %90'lık KDV Tevkifatı uygulanacak ise "9015 TEVKİFAT" olarak seçim sağlayabilirsiniz.

Dipnot Açıklama: SMM ile ilgili dipnot açıklama ekleyebileceğiniz alandır.

Gerekli alanları doldurduktan sonra ise “İşlemler” butonunun altında yer alan “Smm Gönder” butonuna tıklayarak serbest meslek makbuzunu müşteriye iletebilirsiniz.


Verilen Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?


Göndermiş olduğunuz serbest meslek makbuzunu “İşlemler” butonunun altından “Smm Göster” diyerek bilgisayarınıza kopyasını alabilirsiniz.


Verilen Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?


Müşterilerimizin Değerli Yorumları