Dolaylı Pazarlama Nedir?

Dolaylı Pazarlama Nedir?

Dolaylı pazarlama genellikle; belirli bir mal, ürün ya da hizmetin devamlı müşterisine kendini hatırlatması şeklinde karşımıza çıkar. Daha önce mal, ürün ya da hizmetten yararlanmış olan müşteriye marka bir nevi hatırlatılır ve satışın tekrarı sağlanır.

Dolaylı pazarlamayı doğrudan pazarlama ile karşılaştırmak gerekirse: Doğrudan pazarlama müşteri ile direkt iletişime geçerken, dolaylı pazarlama daha geniş bir müşteri kitlesini hedef alır ve hitap eder.

Dolaylı pazarlamanın en önemli aracı reklamlardır. Bu reklamlar, potansiyel müşteri, farklı müşteri, hedef müşteri gibi bir ayrım yapmadığı için her izleyici aynı verimi alır. Tüketici bir ürünü fark ettiğinde ya da karşısına çıktığında, dolaylı pazarlama ürün, mal ya da hizmeti hatırlatma işlevi görür. Ancak, her tüketiciden geri dönüş almanın mümkün olmadığı dolaylı pazarlamada müşterinin tepkisini belirlemek neredeyse imkânsız. Bazı markalar anket aracılığı ile tüketicilerin fikir ve görüşlerini ölçmeyi tercih ediyor. Doğrudan pazarlama gibi metotlar direkt olarak müşterinin deneyimini ölçebilir ancak dolaylı pazarlamada bu mümkün değildir. Potansiyel müşteri ya da sıradan bir tüketici fark etmeden herkese hitap eder. Dolaylı pazarlama, pazarda var olan bir ürünü tanıtma ve hatırlatma için ideal bir pazarlama yöntemidir.

Dolaylı Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Dolaylı pazarlama, tüketiciye bir ürün, mal ya da hizmeti tanıtarak ve hakkında bilgi vererek müşteriyi satın almaya yönlendirir. Dolaylı pazarlamanın birkaç farklı özelliğini sıralıyoruz:

  • Dolaylı pazarlama markanın bilinirliğini arttırma işlevi görür. Tüketicinin zaten farkında olduğu ürünü karşısına sunarak markayı hatırlatır ve bir nevi satın almaya teşvik eder.

  • Dolaylı pazarlamada iletişim özelden genele gerçekleşir. Büyük kitlelere hitap eden dolaylı pazarlama herhangi bir tüketici ayrımı yapmaksızın, herkese hitap eder. Ancak bu müşteri geri dönüş ve tepkilerini ölçmek bakımından elverişsiz bir yöntemdir.


dolaylı pazarlama özellikleri


  • Dolaylı pazarlama ürün, mal ya da hizmetin tanıtımını yapmak için televizyon ve yazılı medya gibi kitle iletişim araçlarını kullanır. Geniş bir müşteri yelpazesine seslenen bu pazarlama yöntemi, diğer metotlardan daha maliyetli.
  • Dolaylı pazarlama izlenebilir, takip edilebilir bir kitleye ulaşmıyor. Potansiyel müşterinin yanında, ilgilenmeyen tüketiciler de yer alıyor. Dolaylı pazarlamanın ulaştığı hedef bir kitle yok.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları