Satış Odaklı Bir Ekip Geliştirmek ve Dijital Dönüşüm

Satış Odaklı Bir Ekip Geliştirmek ve Dijital Dönüşüm

Satış Odaklı Bir Ekip Geliştirmek Satış stratejilerini geliştirmek ve işletmenin başarısını artırmak, her şirketin temel hedefidir. Bu hedefe ulaşırken, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, güçlü ve etkili bir satış ekibi oluşturmak ve sürdürmek, işletmelerin öncelikli konuları arasındadır. Dinamik yapıdaki müşteriler ve ekibiniz, sürekli değişen koşullara adapte olabilme becerisi ger [...]

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Nedir?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Nedir?

Ürün Takip Sistemi Nedir? Ürün Takip Sistemi (ÜTS), genellikle tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçlerindekullanılan bir sistemdir. ÜTS, ürünlerin kaydedildiği, izlendiği ve yönetildiği bir veri tabanı tabanlı çevrimiçi bir sistemdir. Bu sistem, bir ürünün üretim aşamasından başlayarak tüm tedarik zinciri boyunca hareketini takip eder ve depolama, dağıtım ve satış süreçlerini içerir.Ürün Ta [...]

Fiyatlandırma Stratejileri Nelerdir?

Fiyatlandırma Stratejileri Nelerdir?

Müşteri için bir hizmete, mala ya da ürüne ödediği fiyat önemlidir. Fiyatlandırma stratejisi ile bu meblağlar iki taraf için de kazançlı bir hale getirilebilir. Kâr hedeflerinize ulaşmak bakımından fiyatlandırma stratejileri oldukça önemli bir yere sahip. Firma ya da markanın ürün fiyatlandırmasını malın maliyeti altında yaparsa kendi zarar edebilir. Ürün maliyetinin çokça üzerinde fiyatlandırması [...]

Pazarlama Karması Nedir? Pazarlamanın 4Psi Nedir?

Pazarlama Karması Nedir? Pazarlamanın 4Psi Nedir?

Pazarlama sektörünün tercih ettiği en temel metotlardan biri olan pazarlama karması, satış gerçekleştirmeye dair birçok maddesi ile önemli bir yöntem. Gelişen sektör, gelişen ürünler, gelişmiş pazarlama yöntemlerini gerektirir. Pazarlama karması içerdiği önemli maddeler ile bütün bir strateji oluşturur. Bu strateji hem ulusal hem de uluslararası olarak kullanılmaktadır. Bu gerekli maddelerin İng [...]

Dolaylı Pazarlama Nedir?

Dolaylı Pazarlama Nedir?

Dolaylı pazarlama genellikle belirli bir mal, ürün ya da hizmetin devamlı müşterisine kendini hatırlatması şeklinde karşımıza çıkar. Daha önce mal, ürün ya da hizmetten yararlanmış olan müşteriye marka bir nevi hatırlatılır ve satışın tekrarı sağlanır. Dolaylı pazarlamayı doğrudan pazarlama ile karşılaştırmak gerekirse: Doğrudan pazarlama müşteri ile direkt iletişime geçerken, dolaylı pazarlam [...]

Doğrudan Pazarlama Nedir?

Doğrudan Pazarlama Nedir?

Doğrudan pazarlama (Direct Marketing), firma ve müşteri arasında hiçbir aracı ya da kurum olmadan doğrudan, direkt bir şekilde iletişim gerçekleşmesidir. Doğrudan pazarlama için en bilinen metotlar e-mail üzerinden pazarlama, el ilanları, broşür ve katalogların müşteriye gönderilmesidir. Aracı bir kuruma gerek duymadan müşterisi ile iletişime geçen firmalar doğrudan pazarlama stratejisini [...]

En Etkili Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

En Etkili Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Dijitalleşen dünyada her türlü geleneksel hizmet yerini teknolojiye bırakıyor. Dijital pazarlama, kişilere ellerindeki telefondan bile ihtiyaçlarını karşılama ve isteklerini gerçekleştirme olanağı sunuyor. Dijital pazarlama, birçok adım ve metottan oluşan uzun bir yoldur. Yanlış gerçekleştirilen dijital pazarlama stratejisi markaya büyük bir zarar verebilir. O yüzden doğru ve etkili dijital pazarl [...]

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital Pazarlama Nedir?

Pazarlama elemanlarından biri olan dijital pazarlama günümüzde git gide daha da değerlenmekte olan bir pazarlama çeşididir. Ürün, mal ya da hizmetlerin cep telefonları, masaüstü bilgisayar, türlü dijital ortam ve platformlarda online olarak tanıtılmasıdır. Git gide teknolojik bir hal alan dünyamızda oldukça rağbet gören dijital pazarlama ile müşterilerin işleri kolaylaşırken markalar yükselişe ge [...]

Pazarlama Nedir?

Pazarlama Nedir?

Pazarlama , çeşitli firma ve şirketlerin ellerindeki ürün, mal veya hizmetleri müşterilerin ilgisini çekecek şekilde sunarak satış sağlaması ile gerçekleşir. Satış elemanları, iletişim, piyasa, müşteri kitlesini belirlemek gibi stratejik noktalardan oluşan bu süreç hayatımızın tam içinde yer alıyor. Pazarlama sayesinde artık market alışverişi, kıyafet ya da spesifik bir hizmeti satın almak daha [...]

2018 Yılı Dijital Pazarlama Grafiği

2018 Yılı Dijital Pazarlama Grafiği

Günlük hayatımızda neredeyse tüm işlemleri dijital yoldan yapıyoruz. İletişimin dijitalleşmesinden sonra pazarlama ve satış analında da dijitalleşmeye gidildi. Reklamlar artık en çok dijital üzerinden iletilmekte ve etkileşim görmekte. Birbirinden çeşitli ve pratik uygulamalar her geçen gün dijital dünyanın önünü açıyor ve bizleri daha da kendisine çekiyor. Her gün yeni yöntem ve hizmetlerle karşı [...]

Kobiler İçin Dijitalliğin ve Pazarlamanın Birleştiği Bir Dünya

Kobiler İçin Dijitalliğin ve Pazarlamanın Birleştiği Bir Dünya

Dijital bir sarmalın ortasındayız, zamanımız, alışverişimiz, iletişimimiz hatta ifadelerimiz dahi dijitalleşti. Bu teknolojik dönüşüm öyle güçlü ki sarıp sarmaladı hayatımızı. Günümüzün büyük kısmını internette geçiriyoruz, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar elimizden düşmüyor. Sosyal medya çoktan bir parçamız oldu bile. Hal böyle çünkü artık her şey basitleşti. Dijital dünyanın sağladığı [...]

12 Adımda içerik Yönteminin Kuralları

12 Adımda içerik Yönteminin Kuralları

İçerik pazarlaması önceden belirlenmiş bir hedef kitleye, ilgilendikleri konular çerçevesinde bilgi değeri taşıyan, tutarlı ve sürekli içerik yaratarak bu hedef kitleden gelir getiren müşteri hareketleri elde etme yöntemidir. Günümüzde artık geleneksel pazarlama yöntemlerine ilgi göstermeyen tüketiciler, sadece kendilerine fayda sağlayan, değer yaratan, bilgilendiren, ilgilerini çeken, onları di [...]

Dijital Pazarlama Yoluyla Marka Konumlandırma ve Satış Yapma Stratejileri

Dijital Pazarlama Yoluyla Marka Konumlandırma ve Satış Yapma Stratejileri

E- Ticaret Sitesi “Alışveriş yapmak herkesin gereksinimi ve vazgeçilmez tutkusu.” Son zamanlarda herkesin elektronik alışverişe daha fazla yönelmesi üreticileri ve pazarlama firmalarını değişik çalışmalarla müşteri çekmeye yöneltti. Artık mağazalara gidip saatlerce kuyruklarda beklemek, devamlı aramak ve yorulmak yavaş yavaş unutuluyor. E-ticaret her geçen gün daha da popüler ve tal [...]

Müşterilerimizin Değerli Yorumları