Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Nedir?

ÜTS Blog Görsel

Ürün Takip Sistemi Nedir?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS), genellikle tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçlerindekullanılan bir sistemdir. ÜTS, ürünlerin kaydedildiği, izlendiği ve yönetildiği bir veri tabanı tabanlı çevrimiçi bir sistemdir. Bu sistem, bir ürünün üretim aşamasından başlayarak tüm tedarik zinciri boyunca hareketini takip eder ve depolama, dağıtım ve satış süreçlerini içerir.Ürün Takip Sisteminin ana hedefleri şunlardır:

Ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak: ÜTS, bir ürünün tüm aşamalarını vegeçtiği yerleri kaydederek, ürünün nerede olduğunu ve hangi aşamada olduğunutakip eder.

Stok yönetimini kolaylaştırmak: ÜTS, stok seviyelerini izleyerek,tedarik zincirindeki envanterin verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Kalite ve güvenlik kontrolü: Ürünlerin her aşamasında kalite vegüvenlik kontrolü sağlamak için ÜTS, tüm işlemleri belgeleyerek ürünlerinuygunluk durumunu izler.

Geri çağırma süreçlerini yönetmek: ÜTS, ürünlerin güvenlik sorunlarınedeniyle geri çağrılması gerektiğinde, etkilenen ürünleri tespit edip izleyerek geri çağırma süreçlerini yönetmeye yardımcı olur.

Verimlilik ve iş akışını artırmak: ÜTS, tedarik zinciri süreçlerini daha iyi takip etmeyi ve koordine etmeyi sağlayarak, işletmelerin verimliliğini artırır ve süreçleri optimize eder.

Ürün Takip Sistemi, özellikle gıda, ilaç, otomotiv ve diğer endüstrilerde, ürünleringüvenilirliği ve izlenebilirliği önemli olduğu için yaygın olarak kullanılır.Bu sayede, tedarik zinciri süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların azaltılması, kayıp ürünlerin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanır.

Evobulut’un ÜTS entegrasyonu ile firmanıza gelen alma bildirimlerinizi ÜTS sistemine girmeden otomatik olarak kabul edebilir ve ürünlerinizin seri-lot bilgilerini tek bir tuş ile kayıt edebilirsiniz. ÜTS Verme Bildirimi özelliği ile ÜTS sistemine kayıtlı olan yada olmayan kurumlara ve kişilere fatura kesip verme bildirimi yapabilirsiniz.Üretim bildirimini de yine Evobulut üzerinden yapabilirsiniz. ÜTS bildirimlerinizin her birini geçmişe dönük arama yaparak görüntüleyebilirsiniz.

Müşterilerimizin Değerli Yorumları